Lloyd’s: Kvôli pandémii v globálnom poisťovacom odvetví zaznamenáme historické straty


			Lloyd’s: Kvôli pandémii v globálnom poisťovacom odvetví zaznamenáme historické straty
21.5.2020 Zahraničie

Poistný trh Lloyd’s je pripravený vyplatiť zákazníkom až 4,3 miliardy USD.

Popredný svetový poistný a zaistný trh Lloyd’s oznámil, že globálnym zákazníkom v dôsledku rozsiahleho vplyvu pandémie COVID-19 vyplatí 3 až 4,3* miliardy USD. Túto situáciu by sme mohli prirovnať k 11. septembru 2001 alebo kombinovanému vplyvu hurikánov Harvey, Irma a Maria v roku 2017, na základe ktorých Lloyd’s vyplácal podobné sumy**. Tieto straty by mohli narásť na ešte vyššie, ak by súčasné obmedzenie pohybu pokračovalo aj v ďalšom kvartáli.

Lloyd’s verí, že keď pochopíme rozmer a zložitosť sociálneho a ekonomického dôsledku pandémie COVID-19, celkové náklady globálneho odvetvia neživotného poistenia pravdepodobne budú vysoko prevyšovať historické udalosti.

Lloyd’s vypracoval hospodársku štúdiu potenciálnych strát na pochopenie dôsledkov pandémie na globálne odvetvie neživotného poistenia. Táto štúdia sa zamerala na poistné straty prostredníctvom výkazov ziskov a strát ako aj na zníženie hodnoty investícií, ktoré poisťovacie spoločnosti zadržiavajú na financovanie budúcich platieb poistných plnení.

Hospodárska štúdia sa zaoberala odhadom súčasného vyplácania poistných plnení na základe pretrvávajúcich opatrení zameraných na spoločenský odstup a obmedzenie pohybu v roku 2020, ako aj globálnu predpoveď poklesu HDP:

Za rok 2020 sú odhadované poistné straty v odvetví v dôsledku pandémie COVID-19 približne 107 miliárd USD, porovnateľné s rokmi s najvyšším zaznamenaným množstvom poistných nárokov, ako napríklad v obdobiach troch katastrofických veterných búrok (hurikány Katrina, Rita a Wilma v roku 2005, hurikány Harvey, Irma a Maria v roku 2017). Je dôležité, že tieto prírodné katastrofy boli geograficky obmedzené a objavili sa v priebehu hodín či dní – boli veľmi odlišné od globálneho, systémového a dlhodobého dôsledku pandémie COVID-19.

Okrem toho na rozdiel od iných udalostí v odvetví tiež zaznamenáme pokles v investičných portfóliách odhadovaný na 96 miliárd USD, ktorý v odvetví spôsobí celkové odhadované straty v hodnote 203 miliárd USD.

John Neal, generálny riaditeľ Lloyd’s, uviedol:

„Globálne poisťovacie odvetvie vypláca poistné plnenia na podporu podnikania a ľuďom postihnutým pandémiou COVID-19 v rámci širokého spektra poistných zmlúv. Samotný trh Lloyd‘s v súčasnosti očakáva vyplatenie poistných plnení vo výške približne 4,3 miliardy USD, čo bude pre trh predstavovať jednu z najvyšších vyplatených súm.

Pandémia COVID-19 je výnimočná nie len z hľadiska pretrvávajúceho ničivého dôsledku na ľudí a spoločnosť, ale aj z hľadiska hospodárskeho šoku. Keď vezmeme do úvahy všetky tieto faktory, pre naše odvetvie to bude predstavovať výzvu, aká tu ešte nebola, ale budeme sa snažiť zamerať sa na podporu našich zákazníkov a v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme ďalej vyplácať poistné plnenia.

Okrem vyplácania rekordných poistných plnení sme zároveň zamerali svoju pozornosť na to, čo môžeme urobiť, aby sme podporili podniky a spoločnosť v týchto neuveriteľne náročných časoch. Okrem balíka charitatívnych príspevkov v hodnote 15 000 000 libier sme vyčlenili predštartovací kapitál vo výške 15 000 000 libier, aby sme objavili, ako môžeme v rámci nášho odvetvia vytvoriť alebo poskytnúť štruktúry, ktoré by podporili hospodársku obnovu a zmiernili dôsledky budúcich udalostí takéhoto rozmeru. Spoločne s poradnými výbormi vyvíjame mnohé iniciatívy na podporu našich zákazníkov a hospodárskej obnovy v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.“

Odborníci, podnikatelia a inovátori, ktorí sa spojili v rámci trhu Lloyd‘s, začali okrem riadenia vyplácania širokého spektra poistných plnení v rôznych sektoroch a krajinách, vytvárať nové opatrenia na podporu okamžitej reakcie v oblasti verejného zdravia ako aj dlhodobej stratégie opatrení po skončení pandémie. Ide o vyhľadávanie diagnostických metód, liečby a očkovania, v rámci ktorých združenie Lloyd‘s poisťuje viac ako 100 samostatných klinických štúdií prebiehajúcich po celom svete, ktoré skúmajú všetky štádiá pandémie COVID-19.

Okrem balíka v hodnote 15 000 000 libier na podporu charitatívnych organizácií zapojených do reakcie na pandémiu Lloyd‘s mení účel existujúcich inovačných iniciatív vo svojom inovačnom laboratóriu a zariadení na inováciu produktov s cieľom pomôcť zrýchliť vývin poistných produktov na podporu reakcie na pandémiu COVID-19.

Lloyd‘s v nasledujúcich týždňoch plánuje oznámiť sériu ďalších iniciatív, pretože pokračuje v spolupráci s vládou, odvetvím a obchodnými spoločnosťami s cieľom podporiť reakciu na pandémiu COVID-19 v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Jednou z možných iniciatív je založenie poistného prostriedku s názvom „Recover Re“, ktorý bude ponúkať krytie „po udalosti“ na obnovu podnikania v súvislosti s pandémiou vrátane súčasnej pandémie COVID-19.

Zdroj: Lloyd’s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články