Klimatické zmeny ženú nahor náklady na poistenie zdrojov obnoviteľnej energie


			Klimatické zmeny ženú nahor náklady na poistenie zdrojov obnoviteľnej energie
20.4.2021 Zahraničie

Vplyv klimatických zmien je jedným z najväčších rizík, ktorému ľudstvo aktuálne čelí. V tejto súvislosti sa do popredia čoraz viac dostávajú obnoviteľné zdroje energie, pretože populácia má záujem minimalizovať negatívne efekty spojené s fosílnymi druhmi energie.

To ale zväčšuje význam a vplyv rizík spojených s obnoviteľnou energiou.

Už teraz citeľné dôsledky zmien klímy, ako sú oveľa početnejšie extrémne výkyvy počasia, stavia do centra pozornosti stále silnejšie riziká, s ktorými sa musia vysporiadať producenti obnoviteľnej energie. Povedal to Andrew Slevin, CEO medzinárodného risk managementu a ocenenia rizík v spoločnosti John Foord.

„Ukazuje sa, že veľké výkyvy počasia citeľne zasahujú vlastníkov zariadení na výrobu obnoviteľnej energie. Hlásia čím ďalej viac škodových udalostí každý rok. Tým však eskalujú celkové vnímanie ich rizík zo strany poisťovní a vo svojom dôsledku musia čeliť zvyšujúcemu sa poistnému, ak chcú od upisovateľov ochranu pred takými rizikami, " vyložil aktuálnu situáciu Andrew Slevin pre Corporate Risk and Insurance.  

Vzhľadom na tieto okolnosti a vývoji venujú poisťovatelia čoraz viac pozornosti vývoji počasia a extrémnych poveternostných udalostí vo svetle počtu poistných udalostí a súm, ktoré v poslednej dobe klientom vyplatili. Andrew Slevin uviedol aj niekoľko príkladov. Trebárs obrovské krupobitie zničilo solárne panely veľké firmy. Na poistnom plnení vyplatila poisťovňa v roku 2019 sumu 70 miliónov USD. Bezprecedentný požiar v Kalifornii vlani zasiahol tri solárne projekty a spôsobil obrovskú škodu z poistenia živlov. 

Slevin tiež citoval výskum uskutočnený spoločnosťou Norton Rose Fulbright, podľa ktorého vystrelilo poistné za solárne projekty až o 400 % v priebehu posledných 2 rokov. Dialo sa tak často na základe veľmi citeľného vnímania a prísneho hodnotenia rizík extrémnych zmien počasia. Medzitým pristúpili poisťovne tiež k zvýšeniu spoluúčasti a vylúčenie niektorých zvlášť rizikových častí krytia.  

Okrem priamych dopadov výkyvov počasia zmienil Andrew Slevin tiež trend, že vďaka rozmachu sektoru obnoviteľných zdrojov sú zariadenia umiestňované do stále rôznorodejších a odľahlých končín. „Prevádzkovatelia obnoviteľných zdrojov energie na nových rozvojových trhoch sú často vystavení nepriazni počasia a udalostiam typu orkán, tajfún, povodeň, zemetrasenie alebo výbuch sopky, ktoré zasiahnu nielen produkujúce zariadenie samotné, ale aj nadväzujúce zariadenia, logistiku a distribučnej siete." 

Obnoviteľná energia má okolo seba rôzne záujmové skupiny a každá má trochu iné potreby v oblasti riadenia rizík. „Vlastníci aktív a financujúce strany musia starostlivo udržiavať rovnováhu a minimalizovať riziká a straty. Poisťovne a zaisťovne sú primárne zamerané na optimálny pricing a dobrú selekciu rizika. Ďalšou zainteresovanou skupinou sú makléri – tí chcú zlepšenie servisu pre klienta a jeho retenciu."  

Ďalším dôležitým faktorom sú však postupujúce inovácie v odbore obnoviteľnej energie, ktorá postupne stláča hodnotu aktív smerom nadol. Keď napríklad solárny operátor vydal svoje zariadenie za náklady 100 miliónov USD pred niekoľkými rokmi a rozhodol sa panely poistiť na plnú hodnotu, sú teraz prepoistené, pretože medzitým klesli ceny za tie isté panely treba na 80 miliónov USD.

V prípade škody sú náklady na náhradu zničených panelov významne nižšie, aj vďaka lepším dodávateľským podmienkam. A ak nedôjde k úprave poistného podľa aktuálnych pomerov v odbore, klient by platil na poistnom príliš veľa.

Preto podľa Slevina je kľúčové udržiavať pri obnoviteľných zdrojoch deklarované hodnoty správne a primerane.  „Majitelia a prevádzkovatelia nemôžu trvať na zaknihovaných cenách či obstarávacích hodnotách. Je potrebné poisťovať podľa aktuálnych nákladov na výmenu alebo náhradu.“

Efekty súčasného vývoja však nie sú len negatívne. Ako už bolo povedané početnejšie využitie, postupujúce inovácie a investície do vývoja zrážajú náklady na znovuobstaranie v prípade solárnej, veternej energie, energie z vodných elektrární alebo ostatných zdrojov energie.

Konkurencia na trhu, podpora zo strany vlád a širšie geografické pokrytie povedú postupne pre majiteľov a podnikateľov pravdepodobne k tomu, že tí môžu v budúcnosti poisťovať zariadení za nižšie sumy a znižovať náklady. Samozrejme aj za predpokladu včasnej a pravidelnej aktualizácie poistných zmlúv.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS