Klienti chcú od poisťovní predovšetkým férovosť. Udržateľnosť ich nezaujíma


			Klienti chcú od poisťovní predovšetkým férovosť. Udržateľnosť ich nezaujíma
6.4.2021 Zahraničie

Do akej miery zohrávajú kritériá trvalej udržateľnosti skutočne významnú úlohu pre klientov poisťovní?

Alebo sú pre oslovených kritériá dlhodobosti a férovosti poisťovní dôležitejšie ako „zelená zodpovednosť" za ochranu podnebia? Nechýbajú klientom ale ešte dôležitejšie vedomosti? Po tom pátrali v Nemecku dve nedávne štúdie.

Detailné analýzy ratingovej agentúry Assekurata u 972 oslovených ukázali, že povedomie o životnom prostredí a ochrana klímy sú naprieč vekovými skupinami veľmi významné. Pre segment 60+ je obzvlášť dôležité šetrný prístup k zdrojom. V skupine 18-40 rokov je táto korelácia menej viditeľná ako u starších generácií. Naproti tomu respondenti vo veku pod 40 rokov majú jasnejšiu predstavu o pojme udržateľnosti ako staršie, dodávajú autori štúdie z Assekurata. 

Ženy v priemere hodnotia poisťovne lepšie ako muži, najmä pokiaľ ide o sociálne zapojenie a transparentnosť spoločností. V celkovom hodnotení testovali opýtaní prakticky rovnakú kvalitu v oblasti udržateľnosti u životných a súkromných zdravotných poisťovní, a za nimi nasledovali majetkové poisťovne. Oslovení dávali pri téme udržateľnosti ich poisťovní známky medzi 2,5 a 1,8, z čoho vyplýva u všetkých spoločností strednej známka 2,1.

Podstatné rozdiely sa však ukázali medzi jednotlivými firmami. V závislosti na konkrétnej poisťovni kolísal podiel veľmi dobrých hodnotení medzi 9 a 33 %. Podľa týchto záverov má veľa klientov o niektorých spoločnostiach v otázke udržateľnosti už dnes pozitívnu mienku. Avšak ako upozorňuje Assekurata, nevzťahuje sa to zďaleka na všetkých poisťovateľov. Z analýzy tiež vyplynulo, že mnohí sa nemôžu ohľadom udržateľného správania svojej poisťovne vyjadriť a zhodnotiť ju.

Sú to ale tie najdôležitejšie parametre? V celkovom hodnotení poisťovní sa ukázalo, že "na špici" dôležitosti pre klientov je naďalej ich stabilita a dlhodobosť, rovnako ako férovosť a istota, aj keď témy spojené so životným prostredím bola v tesnom závese.

Napriek tomu nad všetkým ale visí otáznik, či práve tieto otázky sú pre zákazníkov tak významné. Ak sa totiž spoločnosť Clark nedávno pýtala respondentov, či sa vyznajú vo Specific svojich vlastných pomerov vo vzťahu k poisteniu, vyšlo najavo, že vo svojej vlastnej situácii a poistných potrebách nemajú mnohí jasno.

Podľa analýzy spoločnosti Clark tak takmer polovica opýtaných (44 %) pripustila, že nepozná výšku poistného u svojich zmlúv. A to je zarážajúce, pretože priemerné poistné nemeckého občana činí nemalých 2 219 EUR ročne.

A tiež u poistného krytia v zmluvách si je istý len každý štvrtý (26 %), zvyšok tuší skôr hmlisto, čoho sa ich poistenie týka. Iba pätina pozná výpovedné lehoty (21 %). Dokonca každý siedmy (14 %) v rámci štúdie priznal, že sa nevyzná v žiadnej z poisťovacích tém. Tu sa prejavuje, že by poisťovne mali všeobecne hlavne pridať na osvete a výklade svojej základnej funkcie a užitočnosti vo vzťahu k zákazníkom.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články