Japonské poisťovne poskytujú poistenie pre prípad demencie


			Japonské poisťovne poskytujú poistenie pre prípad demencie
10.10.2018 Zahraničie, Riziká

Demencia je celosvetový problém. Podľa Českej Alzheimerovej spoločnosti celosvetový počet ľudí s demenciou presahuje 44 miliónov. 

V roku 2030 sa tento počet pravdepodobne zvýši na takmer 76 miliónov a v roku 2050 sa počet ľudí s dementiou odhaduje na 135 miliónov. Nie je až takým prekvapením, že japonské poisťovne vidia obchodný potenciál v tejto oblasti. 

Demencia znamená napríklad závažnú mozkovú chorobu spôsobenú degeneratívnymi zmenami v mozgovom tkanive. Medzi príznaky tejto choroby patria problémy s pamäťou, problémy s myslením a plánovaním, problémy s vyjadrovaním, neschopnosť rozpoznať ľudí alebo veci a zmenu osobnosti.

V článku uverejnenom na portáli Versicherungswirtschaftheute sa zdôrazňuje, že ide o pokročilé a neliečiteľné zmeny v mozgu. V Nemecku sa toto ochorenie stalo už v zásade „ľudovou" chorobou. Podľa Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti trpí teraz v Nemecku vyššie uvedenými symptómami okolo 1,5 mil. ľudí a podľa príslušných prognóz do roku 2050 by sa mal počet postihnutých osôb vyšplhať až na cca 3 milióny. V Českej republike žije v roku 2013 s demenciou 143 000 osôb.

Je zrejmé, že japonské poisťovne vidia v tejto oblasti lukratívny obchod. Podľa odborného odhadu japonského ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnych vecí by mohol v roku 2025 trpieť demenciou každý piaty Japonec vo veku nad 65 rokov. Ide zhruba o 7 mil. osôb.

Preto chce teraz japonský poisťovací koncern Sompo Japan Nipponkoa Himawari Life Assurance Inc. vstúpiť na trh s príslušným poistným produktom. Poistená osoba obdrží v prípade pojistnej udalosti, teda s diagnostikovanými príznakmi tejto choroby, sumu 250 000 japonských jenov  (JPY) mesačne, čo zodpovedá približne 2000 EUR. Tiež poisťovacia spoločnosť Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co. informovala o svojom novom osobitnom zabezpečení v prípade demence s poistnou sumou začínajúcou na sume 1 mil. JPY ročne.  

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute, oPojištení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS