Globálne poistné 2018: Najvyšší rast bol v Ázii


			Globálne poistné 2018: Najvyšší rast bol v Ázii
7.8.2019 Zahraničie

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zverejnil v č. 3/2019 edície Sigma prehľad o vývoji globálneho poistného trhu v roku 2018. Z neho vyplýva, že k rastu globálneho poistného najviac prispela Ázia.

V tomto článku sú prezentované základné štatistické údaje zverejnené SRI.

Globálne poistné v roku 2018 dosiahlo vyššie 5 193 mld. USD a prvýkrát v histórii tak prekonalo hranicu 5 biliónov USD. V predchádzajúcom roku predstavovalo toto poistné 4 958 mld. USD. Zo spomínaných 5 193 mld. USD pripadalo 33,89 % na Ameriku (USA, Kanada, Latinská Amerika a Karibik), 32,40 % na Áziu / Tichomorie a 28,80 % na EÚ.

Globálne poistné vzrástlo v roku 2018 o 1,5 %, zatiaľ čo v roku 2017 o 3,2 %. Poistné v Amerike sa zvýšilo v roku 2018 o 2,1 % a rovnako tak v Ázii / Pacifiku. Rozdiel medzi týmito regiónmi je v tom, že v roku 2017 bol v Ázii/Pacifiku vykázaný rast poistného vo výške 4,7 % a v Amerike 1,5 %.

To pri porovnaní znamená, že v Ázii / Pacifiku došlo k poklesu tempa rastu, zatiaľ čo v Amerike sa rast v roku 2018 oproti roku 2017 zrýchlil. Výraznejšia zmena sa týka EÚ. Tu bol v roku 2017 zaznamenaný rast poistného o 3,9 %, ale v roku 2018 bol rast nulový. Zásadný rozdiel v tempách rastu nastal v Číne, kde sa v roku 2017 poistné zvýšilo o 16,4% a v roku 2018 len o 1,8 %.  

Hlavným dôvodom bolo zavedenie nových regulačných opatrení v životnom poistení, ktoré môžu mať podľa expertov skôr krátkodobý dopad. Najvyššie tempo rastu poistného docielili ázijské / pacifickej novo sa rozvíjajúce krajiny (bez Číny). V roku 2018 to bolo 8,2 %! Je nutné podotknúť, že všetky vyššie prezentované údaje sú očistené od inflácie.  

Podiel globálneho poistného na globálnom hrubom domácom produkte v roku 2018 predstavoval 6,09 %. Hodnota tohto ukazovateľa bola v rovnakom roku v Amerike 6,26 %, v Ázii / Pacifiku 5,75 % a v EÚ 7,26 %. Poistné na jedného obyvateľa sveta dosiahlo v roku 2018 výšku 682 USD, v Amerike 1 738 USD, Ázii / Pacifiku 407 USD a v EÚ 2 655 USD. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články