Digitálny start-up Beesafe, patriaci pod skupinu Vienna Insurance, je súčasťou platformy Guidewire


			Digitálny start-up Beesafe, patriaci pod skupinu Vienna Insurance, je súčasťou platformy Guidewire

Poľská poisťovňa ponúka obchodný model pre 21. storočie, špičkovú IT architektúru a jedinečnú ponuku klientských služieb

Beesafe, digitálna značka poľskej pobočky firmy Vienna Insurance Group (VIG), a spoločnosť Guidewire Software, Inc. (Index NYSE: GWRE) oznámila, že sa značka Beesafe stala súčasťou platformy Guidewire.

Tá je určená pre poisťovne, ktoré chcú inovovať, používať moderné metódy pre získavanie zákazníkov a využívať príležitosti k ďalšiemu rastu. Značka Beesafe si od zapojenia do tejto platformy sľubuje optimalizáciu svojich obchodných procesov a posilnenie on-line predaja poistenia. Implementáciu zaisťovala poradenská skupina Sollers Consulting, partnerská spoločnosť firmy Guidewire.

Beesafe je digitálny start-up, ktorý založila popredná poisťovacia skupina VIG pôsobiaca v Rakúsku a krajinách strednej a východnej Európy s cieľom ponúknuť zákazníkom jedinečné produkty a využiť priestor pre ďalšiu expanziu v krajinách, kde poisťovňa VIG podniká.

Spoločnosť Beesafe využíva platformu Guidewire pre správu poistenia, upisovania poisťovacích produktov, riešení poistných udalostí, výber poistného a správu ratingu. Firma tiež využíva viackanálový digitálny systém pre komunikáciu medzi poistencami, predajcami a zástupcami oddelenia služieb zákazníkom. Firma Beesafe na platformu už implementovala svoj predajný systém a v súčasnej dobe prebieha implementácia personálnych systémov.

Beesafe je čisto digitálna poisťovacia spoločnosť, čo je v krajinách strednej a východnej Európy unikátom. „Naviac je súčasťou skupiny VIG, ktorá sa v oblasti poisťovníctva teší skvelej povesti," povedal Rafał Mosionek, generálny riaditeľ firmy Beesafe.

„Sme hrdí na to, že aj napriek pandémii COVID, sme od polovice apríla dokázali vyvinúť a navrhnúť digitálnu platformu s ponukou poistných produktov, pričom prvý z nich sme predstavili v polovici augusta, teda len za štyri mesiace. To potvrdzuje, že máme talentovaný, pružný a kreatívny tím, ktorý v krátkej dobe dokáže vytvoriť inovatívne produkty. "

Platforma spoločnosti Guidewire firme Beesafe umožní:

  • využívať architektúru a technológie, ktoré umožňujú rýchly návrh a uvádzanie nových produktov na trh;
  • využívať jednoduché, atraktívne a spoľahlivé užívateľské rozhranie, postavené na špičkovej, inovatívnej technológii, ktorého súčasťou sú napríklad mobilná peňaženka, STP, technológie pre rozpoznávanie obrazu alebo prediktívne modelovanie;
  • využívať štandardizované API rozhranie umožňujúce rýchle zapojenie nových partnerov a rýchlu inštaláciu multikanálových produktov; a
  • zaistiť si úsporu prevádzkových nákladov vďaka stabilnej a štandardizovanej architektúre.
         

„Značkou Beesage sa snažíme osloviť mladú generáciu klientov, pre ktorých je digitálne prostredie druhým domovom. Preto im ponúkame jednoducho ovládateľný systém a personalizované produkty, vytvorené s pomocou tých najlepších technológií pre dátové modelovanie," povedal Rafał Mosionek, generálny riaditeľ firmy Beesafe.  „Aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie technológie pre našich zákazníkov (frontend), potrebujeme k tomu silné technologické zázemie (backend)."

Zdroj: Vienna Insurance Group, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS