Budú niektoré globálne poisťovne aj naďalej systémovo dôležité?


			Budú niektoré globálne poisťovne aj naďalej systémovo dôležité?
8.1.2019 Zahraničie

V globálnej regulácii poisťovníctva sa chystajú zmeny. Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board - FSB) a Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu v poisťovníctve (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) chcú v nasledujúcich dvoch rokoch pripraviť nový globálny systém dohľadu nad poisťovníctvom. Pritom príslušní poisťovatelia by vraj už nemali byť označovaní ako „systémovo dôležití".

Prvý zoznam globálnych systémovo dôležitých poisťovateľov zverejnila FSB v roku 2013. Tí sú ako nositelia systémového rizika podrobení napríklad intenzívnejšiemu a koordinovanému dohľadu a musia plniť doplnkové regulačné a kapitálové požiadavky. Každý rok sa systémová relevantnosti znovu skúma a zoznam sa prípadne upravuje. FSB vydala aktuálny zoznam 2017 21. novembra 2017 a oproti roku 2016 nedošlo k žiadnej zmene. 

Medzi globálne systémovo dôležitých poisťovateľov patria:

  • Aegon N.V.
  • Allianz SE
  • American International Group, Inc.
  • Aviva plc
  • Axa S.A.
  • MetLife, Inc.
  • Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
  • Prudential Financial, Inc.
  • Prudential plc. 


Zaradenie na zoznam znamená okrem iného, ​​že od roku 2019 by podľa plánov medzinárodných regulátorov mali mať príslušní globálni poisťovatelia o 10 % viac kapitálu než iní, teda systémovo nedôležití, poisťovatelia. Môže to byť určite konkurenčná nevýhoda. Zásadná kritika z poisťovacieho sektora sa však týka toho, či vôbec sú poisťovatelia systémovo relevantní.

Podľa príslušných poisťovateľov sa totiž neberie do úvahy, že podnikateľské modely bánk a poisťovní sú odlišné. Poisťovatelia kladú logicky otázku, či vôbec môže jeden poisťovateľ, aj keď pôsobí globálne, vyvolať systémové riziko, teda spôsobiť problémy či dokonca kolaps celého finančného systému. 

Zo zámerov FSB a IAIS možno zatiaľ vyvodiť, že v budúcnosti by poisťovacie koncerny nemali byť posudzované prevažne podľa veľkosti, ale podľa trhového správania. Predstaviteľka IAIS Victoria Saporta je názoru, že ak sa nový režim primerane aplikuje, bude tento jednotný rámec lepšou základňou, aby sa v sektore poisťovníctva utlmilo systémové riziko. 

V poisťovníctve sa má v budúcnosti použiť určitý druh stresového testu podľa vzoru bankového sektora, aby boli možné riziká odhalené už vo fáze ich vzniku. Nový súbor pravidiel má byť pripravený v najbližších 12 mesiacoch a implementovaný od roku 2020. Tento posun v myslení medzinárodných regulátorov môže súvisieť s tým, že už na začiatku svojho funkčného obdobia podpísal americký prezident Trump dekrét týkajúci sa preskúmania tzv. Dodd-Frankovho zákona, ktorý sprísnil reguláciu finančných trhov. V tomto zákone bol prvýkrát vymedzený pojem „systémovo dôležité finančné inštitúcie". 

Vyššie uvedené úvahy zverejnené na portáli Versicherungswirtschaftheute sa opierajú o konzultačný materiál IAIS zo 14. novembra 2018 pod názvom „Holistic Framework for Systemic Risk in the Insurance Sector"(Holistický rámec pre systémové riziko v sektore poisťovníctva). V tejto súvislosti treba upozorniť, že FSB rozhodne o tom, či bude alebo nebude zverejňovať zoznam globálnych systémovo dôležitých poisťovateľov až po dokončení konzultácií IAIS a po finalizácii nového rámca. Takže je treba počkať. 

https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/holistic-framework-for-systemic-risk-in-the-insurance-sector

Zdroj: Financial Stability Board; Versicherungswirtschaft

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS