Aon: Populizmus je stále väčšou slabinou pre vývoj európskej ekonomiky


			Aon: Populizmus je stále väčšou slabinou pre vývoj európskej ekonomiky

Európa sa stretáva so stále komplexnejšie situáciou v oblasti rizík. Ukazujú to výsledky novej štúdie maklérskej a poradenskej spoločnosti Aon v Nemecku. 

Svetové mapy rizík Aon 2019, spracovávané v spolupráci s Continuum Economics a Risk Advisory Group, skúmajú ako každý rok politické riziká, terorizmus a politicky motivované násilie na celom svete. Tento rok je obraz ešte komplexnejší a zložitejší, a to najmä tým, že znovu ožíva populistická politika. Tá podporuje štiepenie a politické zmeny, v niektorých prípadoch zostruje extrémna ideológia a zneistí štátoprávne usporiadanie v Európe. 

Silka-Leena Stawikowski, expertka na politické riziká v spoločnosti Aon, vysvetľuje ekonomické vplyvy: populistická politika môže viesť k väčším obchodným bariéram a prekážkam. „To zvyšuje nebezpečenstvo, že doterajšie zmluvy a spojenectvo budú vypovedané. Môžu tiež donútiť podniky k tomu, aby úplne prepracovali svoje siete dodávateľov vo svetle rastúcich ciel a obchodných bariér. " 

Populizmus – aj vplyvom rastúcej úlohy využitia sociálnych médií – môže získať na sile. Takýto vývoj predstavuje nové riziká pre firmy. „Ale existuje aj rad riešení v oblasti risk manažmentu, pomocou ktorých môžu spoločnosti na tieto komplikácie reagovať," konštatovala Silka-Leena Stawikowski.

Populizmus už nie je v Európe žiadnou okrajovou témou. V 11 krajinách na kontinente sú už dnes populistické strany zastúpené vo vládach, a v 33 štátoch (EÚ, ďalej Island, Nórsko, Švajčiarsko, Srbsko a Čierna Hora) činí podiel hlasov populistických strán celkom v priemere 22 %.

Zdroj: AON

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS