Ako zmýšľajú mladí Rakúšania o poistení?


			Ako zmýšľajú mladí Rakúšania o poistení?
11.4.2018 Zahraničie, Riziká

Podľa výsledkov štúdie poisťovne Helvetia nie je postoj mladých ľudí vo veku 16 až 35 rokov v Rakúsku jednoznačný: šesť z desiatich považujú za „ľahkovážne" nepojistiť sa, 44 % respondentov má dokonca strach nebyť dostatočne poistený.

Podozrievavo hľadí na druhej strane veľká časť opýtaných na „malé písmenká" v dokumentácii a poistné zmluvy považuje za príliš komplikované. Dve tretiny sa cítia byť poistené dostatočne. Finančné zabezpečenie na starobu vidí väčšina opýtaných ako tému, ktoré pre nich bude aktuálna až v budúcnosti.

Takmer všetci mladí Rakúšania sú v nejakej forme privátne poistení (93 %). Aj to je výsledok štúdie poisťovne Helvetia Versicherungen AG, ktorá bola zverejnená vo februári vo Viedni.

Autá a domácnosti v bezpečí

Najrozšírenejšími druhy poistenia – podľa predpísaného zoznamu rôznych druhov – je poistenie domácnosti alebo domu a poistenie auta (57, resp. 56 %). Menej sú zastúpené životné a dôchodkové poistenia (43 % respondentov); najmenší je podiel tých, ktorí majú dohodnuté poistenie určitých predmetov, ako napríklad mobilného telefónu alebo tabletu (18 %). V ankete odpovedalo na konci minulého roka celkovo 502 osôb vo veku 16-35 rokov formou on-line.

Dve tretiny spokojné

Väčšina príslušníkov mladej generácie (64 %) je podľa svojho vyjadrenia „dostatočne poistená". Pritom 23 % sa s týmto hodnotením „úplne a plne stotožňuje", 41 % „skôr súhlasí". Avšak úplne inak vyzerajú odpovede v prípade, keď otázky mieria na zabezpečenie na starobu. Iba jedna tretina deklaruje dostatočné finančné zabezpečenie do penzie.

Nemajú dosť informácií

Ukazuje sa, že veľa čo doháňať majú Rakúšania vo vedomostiach o tom, čo im poistenie vlastne ponúka: len 38 % opýtaných sa cíti byť  „dobre informovaných o možnostiach poistenia a ponuke produktov".

A podobne, veľký podiel respondentov má zato, že poistné zmluvy nemajú tú pružnosť, ktorá by bola potrebná, aby sa poistenie prispôsobilo meniacim sa okolnostiam a podmienkam života.

Zložité zmluvy, malá písmenka

Skepsa panuje aj inde: bezmála dve tretiny účastníkov štúdie považujú poistné zmluvy za prekombinované a komplikované konštrukty. Podobné zastúpenie je aj tých, ktorí mienia, že text malými písmenkami vedie najčastejšie k nižšiemu poistnému plneniu, alebo rovno k jeho odmietnutiu. 

Ale predsa: viac ako polovica respondentov považuje za ľahkovážne nepojistit sa, 44 % dokonca hovorí o svojom strachu, aby boli poistení dostatočne. Avšak takmer štvrtina (24 %) opýtaných považuje poistenie za záležitosť „konzervatívnych ľudí".

Zabezpečenie na penziu? Nie teraz!

A aká poistenia budú pre účastníkov štúdie dôležitá do budúcnosti? 72 % hovorí: zabezpečenie na starobu. S odstupom, ale stále viac ako z 50 % nasledujú na druhej a tretej priečke „perspektívne krytia" podľa vopred zadaného zoznamu súkromného zdravotného poistenia a poistenia ošetrovateľskej starostlivosti.

Viac ako štvrtina opýtaných by mohla povzbudiť kreativitu vývojárov produktov: 28 % respondentov by malo rado „all inclusive" poistenie, aby ich chránilo v zásade proti všetkému. 

Zdroj: Versicherungsjournal

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS