Ako funguje online trh s umeleckými predmetmi? Veľmi dynamicky!


			Ako funguje online trh s umeleckými predmetmi? Veľmi dynamicky!
4.1.2022 Zahraničie

Online obchod s umeleckými predmetmi prináša nové nebezpečenstvá, riziká, ale aj príležitosti, a to ako pre poisťovacích sprostredkovateľov, tak aj pre poisťovateľov.

Predaje umeleckých predmetov online dosiahli v prvých šiestich mesiacoch tohto roku rekordnú výšku, a to 7,9 mld. USD. To je o 72 % viac ako v prvej polovici roku 2020. Na konci tohto roka môže byť dosiahnutá celoročná rekordná hodnota tohto obchodu vo výške 15,7 mld. USD. Avšak táto nová online „chuť“ má aj tienisté stránky. 
 
Na online trhu s umeleckými predmetmi nastala systémová zmena. Každý kupujúci a predajca, ktorý v posledných 18 mesiacoch stavil na online technológie, zbiera teraz podľa Roberta Reada, ktorý vedie v spoločnosti Hiscox úsek „výtvarné umenie“, patričné ​​plody. Tradičný fyzický trh s umením nebude nikdy nahradený, ale možno vraj vychádzať z toho, že online trh naďalej porastie. Naozaj pôsobivý je enormný prírastok využitia tzv. nezastupiteľných vecí (Non-Fungible Tokens – NFTs[1]) pri predaji krypto umenia a zberateľských kúskov, čo podľa Reada priťahuje nový druh zberateľov a obchodníkov.
 
Dôvera kupujúcich bola hlavnou príčinou prudkého vzostupu online predajov, pričom mnohí platia za umelecké diela vyššiu cenu ako predtým. Priemerná cena, ktorá bola v prvom polroku 2021 uhradená pri čistých online aukciách organizovaných aukčnými sieňami Sotheby's, Christie's a Phillips, bola 24 291 USD, teda asi trikrát viac ako v roku 2019. Presunutie na internet pravdepodobne podľa názoru kupujúcich aj online platforiem pretrvá . 
 
Pozoruhodná je tá skutočnosť, že podľa odhadu v prvom polroku 2021 bolo 46 % online predajov umeleckých predmetov realizovaných cez mobilné prístroje, ako sú smartfóny a tablety. Hodnotovo to predstavovalo sumu 3,125 mld. USD. Ide bezpochyby o podstatný nárast oproti odhadovaným 1,92 mld. USD v roku 2019, čo vtedy predstavovalo 40 % celkových online predajov umeleckých predmetov.
 
Najväčší podiel online predajov na platformách v prvej polovici roku 2021 znovu pripadol na výtvarné umenie (27 %), zatiaľ čo podiel iných kategórií zostal zhruba rovnaký. Predaj nábytku a výtvorov umeleckého priemyslu sa o niečo zvýšil. Tieto údaje za platformy sa dosť líšia od údajov aukčných siení, kde podiel výtvarného umenia na čistých online predajoch sa v prvej polovici tohto roku dostal až na 66 %.
 
K tomuto vývoju sa z pozície poisťovníctva vyjadrila Alina Sucker, manažérka upisovania v úseku „umenia a súkromní klienti“ v špecializovanej poisťovni Hiscox Deutschland, a to nasledovne: „Ako poisťovatelia digitálneho sveta veľmi vítame tento vzrušujúci digitálny vývoj, pretože prináša množstvo ľahnutí , obchodníkov s umeleckými predmetmi av neposlednom rade aj pre tvorcov. Ale s novými možnosťami vznikajú vždy nové riziká – okrem známeho nebezpečenstva pri online platení aj riziko krádeže dát.“ 
 
Tieto riziká získavajú aktuálne na sile, obzvlášť pokiaľ ide o platenie krypto menami a obzvlášť výrazne kvôli rastúcej obľúbenosti umeleckých diel vo formáte NFT. Tomu zodpovedá vyjadrenie 48 % respondentov, že si robia z dôvodu kybernetickej kriminality starosti. To je značný nárast oproti roku 2020, kedy sa tak vyjadrilo iba 37 % respondentov. V tejto súvislosti Sucker uviedla, že keď sú tieto riziká poznané a zaistené, tak sa budú klienti cítiť istejšie a budú naďalej podporovať tento digitálny boom.
 
[1] NFT znamená napr. unikátnu, nezastupiteľnú, nenahraditeľnú vec (alebo aktívum). Je to digitálna vec, ktorá je unikátna a je iba jedna. Môže ísť o umelecké dielo, obraz, pesničku, videoklip atď.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články