Zaujímavosť: Budú v budúcnosti ošetrovať chorých roboti?


			Zaujímavosť: Budú v budúcnosti ošetrovať chorých roboti?

Aktuálne štúdie výskumnej agentúry Civey analyzovali postoja nemeckej populácie k myšlienke nasadenia robotov s umelou inteligenciou ako ošetrujúceho personálu k starým a chorým ľuďom. 

Stručne by sa dali závery zhrnúť takto: Má nasadenie robotov v tejto sfére potenciál? Áno. Využili by respondenti takéto opatrovateľa? Áno ... i nie.

Počítačové systémy so strojovou schopnosťou učiť sa, prípadne umelá inteligencia, sú technológiami budúcnosti a patria k základným silám poháňajúcim digitalizáciu. Možné pole pôsobnosti umelej inteligencie je okrem iného aj zdravotníctvo. Predovšetkým v oblasti starostlivosti a ošetrovania by mohli inteligentné učenlivé počítačové systémy čiastočne vykryť akútny nedostatok ľudských pracovných síl a personálu. 

Umelá inteligencia pomôže v starostlivosti o seniorov a chorých

Ak sa spýtate Nemcov, v akej oblasti by malo využitie umelej inteligencie podľa nich najväčší úžitok, uvedie len 7,1 % z nich, že je to „oblasť ošetrovania starých a chorých". Súčasne ale väčšina Nemcov verí (takmer 45 %), že umelá inteligencia môže starostlivosť do budúcna zľahčiť a uľahčiť. Podiel 16 % oslovených nie je v tejto veci rozhodnutých a takmer 40 % si myslí, že roboti sa na tento účel nehodia. 

Muži sú voči robotom tolerantnejší

Každý tretí nemecký občan by sa nechal ošetrovať v starobe alebo pri ochorení robotom vybaveným umelou inteligenciou (35 %). Naopak skoro 51 % opýtaných takúto pomoc odmieta. Zaujímavé je, že muži sú v tejto záležitosti otvorenejší ako ženy. Kým 41 % mužov by takúto robotickú asistenciu prijalo, s rovnakou formou starostlivosti by sa uspokojilo len 29 % žien. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS