Rakúska poisťovňa Wiener Städtische „vypúšťa" poistenie kybernetických rizík


			Rakúska poisťovňa Wiener Städtische „vypúšťa" poistenie kybernetických rizík

Členka predstavenstva rakúskej poisťovne Wiener Städtische Doris Wendler vyhlásila, že poistenie kybernetických rizík je ideálnym doplnením k ich poistnému produktu – poisteniu pre prípad všetkých rizík (Allrisk)– ktorý poskytuje poistnú ochranu pre všetky základné riziká podniku.

Týmito dvoma poistnými produktmi sú malé a stredné podniky podľa nej chránené proti všetkým eventualitám.

Poistenie kybernetických rizík poisťovne Wiener Städtische zahŕňa v základnom balíčku stratu a poškodenie dát najmä prostredníctvom protiprávnych zásahov, škodiacich programov alebo útokov, ktoré vedú k tomu, že počítačové systémy sú úplne alebo čiastočne blokované alebo zničené. Poisťuje sa tiež krádež dát alebo porušenie ochrany (osobných) údajov.

Podľa informácií Wiener Städtische sa čoraz viac stávajú obeťou internetových útokov malých a stredných podnikov, pričom tieto útoky spôsobujú nielen vysoké finančné škody, ale aj značnú stratu imidžu a reputácie. Priemerná výška škôd sa pohybuje v rozmedzí okolo 80 000 eur a v jednotlivých prípadoch dokonca presahuje 500 000 eur.

Jedna štúdia KPMG dokazuje, že 92 % z opýtaných podnikov si je vedomých nebezpečenstva kybernetickej kriminality, bezmála polovica bola už zasiahnutá a 30 % utrpelo v dôsledku kybernetického útoku škodu. Cez tieto fakty je vraj v Rakúsku poistených len málo podnikov. Podľa Wiener Städtische majú v Rakúsku zodpovedajúce poistenie 3 % podnikov, zatiaľ čo v USA sa ich chráni proti kybernetickej kriminalite už viac ako 60 %.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS