Viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť


			Viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus* potvrdzuje, že naša úroveň finančných znalostí je rovnakým spoločenským problémom ako vo viacerých krajinách sveta.

PRIEMERNÁ ÚROVEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI SLOVÁKOV JE 62,5 %.

TAKMER ROVNAKÉ PERCENTO OPÝTANÝCH – 64% SI MYSLÍ, ŽE SA VYZNÁ VEĽMI DOBRE ALEBO DOBRE V OBLASTI FINANCIÍ A STAROSTLIVOSTI O VLASTNÉ PENIAZE.

AŽ 43% DOMÁCNOSTÍ NEUŠETRÍ Z MESAČNEJ VÝPLATY ANI CENT.


Prieskum sa zameral na základné finančné poznatky z ekonómie a financií a bol postavený na znalosti bežných pojmov, s ktorými prichádza človek do styku v každodennom finančnom živote.
Najslabšie miesta máme v oblasti investovania a bankových produktov.

Pridajte komentár

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.