Viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť


			Viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus* potvrdzuje, že naša úroveň finančných znalostí je rovnakým spoločenským problémom ako vo viacerých krajinách sveta.

PRIEMERNÁ ÚROVEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI SLOVÁKOV JE 62,5 %.

TAKMER ROVNAKÉ PERCENTO OPÝTANÝCH – 64% SI MYSLÍ, ŽE SA VYZNÁ VEĽMI DOBRE ALEBO DOBRE V OBLASTI FINANCIÍ A STAROSTLIVOSTI O VLASTNÉ PENIAZE.

AŽ 43% DOMÁCNOSTÍ NEUŠETRÍ Z MESAČNEJ VÝPLATY ANI CENT.


Prieskum sa zameral na základné finančné poznatky z ekonómie a financií a bol postavený na znalosti bežných pojmov, s ktorými prichádza človek do styku v každodennom finančnom živote.
Najslabšie miesta máme v oblasti investovania a bankových produktov.

  • Viac ako polovica Slovákov, 56%, nevie v praxi zhodnotiť výhodnosť úverov podľa jednoduchého výpočtu prostredníctvom úroku a RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov). Poznanie nákladovosti úveru je však veľmi dôležité pri výbere každej pôžičky – či je ním hypotekárny, spotrebný úver alebo kontokorent na bežnom účte.
  • Takmer tri štvrtiny Slovákov, 74%, nevedelo rozlíšiť mieru rizika pri typoch investície, ktoré sú kľúčové pri výbere vhodného investičného produktu či pri zvolení stratégie druhého a tretieho dôchodkového piliera.
  • Rovnako viac ako polovica Slovákov, 54%, nepozná základné pravidlo investovania, ktoré hovorí, že výška výnosu závisí od výšky rizika.

Slabá úroveň finančnej gramotnosti vo vyspelých ekonomikách je spôsobená najmä absenciou komplexného ekonomického a finančného vzdelávania na základných a stredných školách. Tak, ako sa učíme od detstva základy fyziky, či chémie alebo pravidlá cestnej premávky, rovnako je potrebné od malička vštepovať základné ekonomické princípy a vzťahy deťom.

Tento fakt potvrdzujú aj demografické štatistky prieskumu, ktoré hovoria, že mladí ľudia do 24 rokov sú pod slovenským priemerom finančnej gramotnosti. Viac ako polovica z nich sama priznáva, že sa v otázkach financií neorientujú. Najohrozenejšou skupinou sú však ľudia vo vyššom veku (65+) a nižšie príjmové skupiny, ktorých príjem je menší ako 500 EUR mesačne. Naopak, najlepšie s finančnými vedomosťami sú na tom ľudia v strednom veku (35-54 rokov) a finančne najinteligentnejším krajom Slovenska je Trenčiansky kraj. V prešovskom kraji klesla úroveň finančnej gramotnosti najnižšie pod celoslovenský priemer, hoci tri štvrtiny obyvateľov tohto kraja si myslí, že sa orientujú vo financiách dobre.

Lepšie znalosti máme v pojmoch z oblasti dôchodkov a poisťovníctva. Najmenej sa orientujeme v základoch investovania.

Prieskum priniesol aj správy o finančnom správaní sa Slovákov, ktoré je zrkadlom finančného povedomia. Takmer polovica Slovákov, 43 %, neušetrí z mesačného príjmu domácnosti vôbec nič. Ďalších 42 % ušetrí menej ako 10 % z príjmu. „Tieto ukazovatele sú alarmujúce. Obyvatelia Eurozóny ušetria podľa údajov Eurostatu 14 % svojich príjmov, v susednom Rakúsku je to dokonca viac ako 16 %, vo Švajčiarsku viac ako 17 %. Zo Slovákov je 85 % pod európskym priemerom, respektíve na nule. Dôsledkom sú neexistujúce alebo nedostatočné finančné rezervy. Domácnosti nie sú pripravené finančne ustáť dočasné turbulencie a ľudia majú tendenciu hľadať riešenie v podobe predražených pôžičiek,“ konštatuje Tomáš Šipula, finančný sprostredkovateľ.

V súčasnosti dáva 44 % Slovákov na splátky pôžičiek približne tretinu príjmu. 35 % minie na splátky do jednej tretiny príjmu, 9 % viac ako tretinu. Viac ako polovica, 55 % opýtaných, sa nezadlžuje. „Naším zámerom rozhodne je, aby sa pomer výrazne preklopil v prospech nezadlžených domácností,“ dodáva T. Šipula.

Takmer polovica Slovákov, 46%, považuje za najobjektívnejším zdroj informácií o financiách pracovníkov bánk. Štvrtina sa spolieha na finančné rady rodiny a známych a 12% opýtaných verí recenziám a hodnoteniam na internete.


Nadácia PARTNERS, Agentúra FOCUS


*Prieskum agentúry FOCUS:
Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou dotazníkov a face to face rozhovormi realizovala agentúra FOCUS a to medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 700 respondentov, sa realizoval v termíne 14.8.-20.8.2012 formou.

Zdroj: Nadácia PARTNERS, UNESCO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články