SIBAF® award 2022 predstavuje víťazov


			SIBAF® award 2022 predstavuje víťazov
13.10.2022 Tlačové správy

Už po 14. krát sa uskutočnila anketa SIBAF® award, v ktorej profesionáli poisťovacieho trhu,  sprostredkovatelia poistenia vyjadrujú svoj názor, ale aj skúsenosti s prácou s jednotlivými poisťovňami na Slovensku. 

Anketa reprezentuje názor profesionálov trhu na kvalitu produktov a služieb poskytovaných poisťovňami pôsobiacimi na našom trhu.

Hlasovanie v ankete SIBAF® award 2022 prebiehalo do 3. októbra, následne porota s odborným garantom, spoločnosťou TPA AUDIT, vyhodnocovala zaslané hlasovacie lístky.

Sibaf

Porota aktuálneho ročníka bola v zložení pani docentky Galiny Horákovej, riaditeľa OZ Cesta von Pavela Hricu a predsedu Olivera Borka, spoluorganizátora SIBAF® vzdelávacích podujatí.

‚,Tešíme sa, že počet  hlasujúcich spoločností v kombinácii s ich postavením na trhu sprostredkovania poistenia v ankete  reprezentuje veľmi významný názor a dáva  trhu spätnú väzbu,” povedal predseda poroty, Oliver Borko,.

‚, Mňa osobne to teší najmä preto, že vnímam záujem o poisťovací segment a najmä záujem o jeho napredovanie. Vyjadrenie názoru, vyjadrenie toho, čo sprostredkovateľom profesionálnych poisťovacích služieb vyhovuje z pohľadu hodnotiacich kritérií a čo nie, je totiž základnou hybnou silou, ktorá má moc do budúcna kvalitu služieb a produktov poisťovní vylepšovať.”

Výsledky boli vyhlásené počas SIBAF® fóra 2022 v Hoteli NH Gate One Bratislava. Aj v 14. ročníku ankety sa hlasovalo v troch súťažných kategóriách, v ktorých sa umiestnili nasledovné poisťovne:

Kategória Poistenie priemyslu a podnikateľov Body
PORADIE    
1 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,429
2 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,422
3 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,085
     
4 PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,029
5 HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 3,942

Kategória Havarijné poistenie motorových vozidiel Body
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 5,115
2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,672
3 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,095
     
4 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 4,058
5 ČSOB Poisťovňa, a.s. 3,811

  
Kategória Poistenie občanov Body
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 5,171
2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5,019
3 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4,972
     
4 Union poisťovňa, a.s. 4,084
5 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 3,912

 

 

Aj v aktuálnom ročníku sa organizátori rozhodli podporiť občianske združenie Cesta von a za každý platný hlasovací lístok združeniu venovali 1 euro na rozvíjania potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články