Poistený dom alebo byt má len tretina Slovákov


			Poistený dom alebo byt má len tretina Slovákov

Zatiaľ čo v Maďarsku má poistený dom alebo byt až 72% domácností, na Slovensku je to len 35%. Horšie sú na tom už len Chorváti, Srbi a Bulhari. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Generali PPF Holding (GPH), ktorý sa realizoval v 9 krajinách regiónu strednej a východnej Európy*.


Úroveň zodpovednosti za svoju domácnosť je u obyvateľov strednej a východnej Európy rôzna. Najviac na svoj domov myslia Maďari, kde až tri štvrtiny ľudí majú poistenú domácnosť. V Českej republike, Poľsku a Slovinsku je to asi polovica obyvateľov. Na Slovensku, napriek viacerým prírodným katastrofám vrátane záplav, si svoju domácnosť poisťuje len tretina obyvateľov. V Srbsku a Bulharsku je dokonca poistených menej ako 10% domovov.

Ceny poistenia domácností sa výrazne líšia

Tak ako sa líši množstvo poistených domov a bytov v jednotlivých krajinách, tak sa líši aj priemerná cena poistenia domácnosti (zahŕňa budovu aj zariadenie domácností). Najviac platia Slovinci (167 eur ročne), ktorí majú zároveň poistenú domácnosť na najvyššiu sumu v regióne na úrovni viac ako 150 000 eur. Naopak Bulhari, ktorí neprikladajú poisteniu domácnosti príliš veľký význam, platia v priemere 30 eur ročne. Priemerná suma, na ktorú sú ich domovy poistené vzhľadom na danú situáciu nie je prekvapivá, okolo 23 500 eur. “Cena škôd na majetku sa v našom regióne posledné obdobie zvýšila, čo mohlo byť spôsobené prírodnými katastrofami, ktoré sa objavujú stále častejšie alebo tým, že ľudia vlastnia viac majetku. To všetko malo vplyv na ceny poistného. Ani vyššie ceny však ľudí neodrádzajú od zodpovedného postoja k poisteniu: s výnimkou niekoľkých malých krajín, počet poistených domácností v regióne rastie,” vyjadril sa Jiří Střelecký, vedúci Product Competence Centre Generali PPF Holding.

Slováci sú na tom podobne ako Poliaci, keď priemerná ročná cena poistenia domácnosti je na úrovni 65 eur. Domovy však máme poistené v priemere na o 8 500 eur vyššiu sumu ako Poliaci, teda na 48 500 eur. Viac ako my platia za ročné poistenie domácnosti Rumuni (69 eur), ktorí si tiež svoju domácnosť poisťujú na vyššiu sumu (56 500 eur). Ešte viac investujú do poistenia svojej domácnosti Maďari a Česi, ktorých ročné poistenie stojí 100 eur (Maďari), respektíve 112 eur (Česi). Logicky si tak svoju domácnosť poisťujú aj na vyššie sumy na úrovni 74 000 eur (Maďari), resp. 80 000 eur (Česi).


Na domovy začíname myslieť viac

Slováci však postupne svoj vzťah k domovom menia. Medzi rokmi 2011 a 2012 totiž vzrástol počet poistených domácností o 33,8%, čo bol najvyšší nárast v regióne. Napríklad v Bulharsku, kde je najväčší priestor pre nárast, vzrástol počet poistených domácností o 25%. V Maďarsku, kde je bezkonkurenčne najväčší počet poistených domácností v regióne, zaznamenali stagnáciu a v Rumunsku, ktoré výrazne rástlo najmä v roku 2011, nastal v roku 2012 dokonca 35% pokles.


Rumuni povinnosť poistiť si domácnosť ignorujú

Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách sa poistenie domácnosti alebo jej zariadenia v niektorých prípadoch dokonca vyžaduje zákonom. V Poľsku napríklad musia byť poistené poľnohospodárske budovy. V Rumunsku musí mať domácnosť poistenie pre prípad zemetrasenia, povodne a zosuvov pôdy. Napriek tomu len okolo 43% rumunských domácností je poistených. Je to spôsobené tým, že sankcie za nepoistenie domácnosti sa neuplatňovali od roku 2011, teda obyvatelia, ktorí mali poistenie predtým, neobnovili svoje zmluvy. Rovnako úrady nemajú nástroje, ktorými by kontrolovali platnosť poistných zmlúv na domácnosti. V ostatných krajinách nie je poistenie domácnosti alebo jej zariadenia vyžadované zákonom, ale banky ho môžu požadovať pri jednaniach ohľadom hypotéky alebo úveru na bývanie.

Generali PPF Holding

Zdroj: Generali PPF Holding

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS