Od 1. júla 2020 bude možné požiadať o dávku v nezamestnanosti aj na úradoch práce


			Od 1. júla 2020 bude možné požiadať o dávku v nezamestnanosti aj na úradoch práce

Od 1. júla 2020 už budú môcť poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady ako doteraz, ale ušetria si čas i námahu a vybavia si podanie žiadosti o dávku na jednom mieste.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválila Národná rada SR. Obe inštitúcie – Sociálna poisťovňa i úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – sa v súčasnosti pripravujú na zapracovanie tejto „novinky“ do praxe, predovšetkým v oblasti prepojenia svojich informačných systémov a výmeny údajov.

V súčasnosti občan najskôr navštívi príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví potvrdenie. Následne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ku ktorej predkladá potvrdenie úradu práce.

Od leta budúceho roka už bude možné uplatniť si nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky.

Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak už nebude potrebný (až na výnimky, ak napr. pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov). Údaje o dobách poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude Sociálna poisťovňa tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.

Podmienky na získanie na dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa nemenia; žiadateľ naďalej musí o.i. splniť dve základné podmienky:

a) byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a

b) byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní z posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS