Koľko stojí vysokoškolák? Pripravte si stovky eur


			Koľko stojí vysokoškolák? Pripravte si stovky eur
17.9.2020 Tlačové správy

Viacerí vysokoškoláci prišli počas pandémie o brigády, ktoré im pomáhali spolufinancovať náklady na školu a vzdelávanie.

Problémy s financovaním štúdia aktuálne hlási podľa prieskumu Školskej rady vysokých škôl na Slovensku  takmer štvrtina študentov. Väčší nápor na domáci rozpočet tak môžu pocítiť rodičia vysokoškoláka. Koľko dnes stojí vysokoškolské štúdium a aké sú možnosti financovania, poradí Lenka Šalingová, odborníčka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

Vyštudovať vysokú dnes čosi stojí a náklady študentov často výrazne otrasú rodinným rozpočtom.

„Výdavky spojené so štúdiom na štátnej vysokej škole sa u nás pohybujú v rozmedzí 200 až 700 eur mesačne na jedno dieťa. Závisí to nielen od konkrétnej vysokej školy, mesta, v ktorom sa študent rozhodne študovať, ale aj od spôsobu ubytovania, či býva študent doma, na internáte alebo na priváte, od dochádzania do školy, stravovania, osobných výdavkov, spoločenského života, mimoškolských aktivít či výšky životného štandardu študenta,“ upozorňuje Lenka Šalingová z PARTNERS GROUP SK. 

MESAČNÉ VÝDAVKY VYSOKOŠKOLÁKA (údaje sú orientačné v závislosti od mesta štúdia) 

Internát štátny               50 – 150 eur

Internát súkromný        150 – 350 eur

Privát – izba                 150 – 300 eur

Prenájom bytu              300 – 550 eur

Strava                           70 – 200 eur

Iné výdavky*                  60 – 500 eur

* Cestovné, učebnice, kopírovanie materiálov, členské v knižniciach, technologické vybavenie – notebook, prípadne tablet, účty za mobil, mobilné dáta, voľnočasové aktivity, šport atď.

KDE VZIAŤ NA ŠTÚDIUM PENIAZE

Najvýhodnejším riešením, ako si zaobstarať peniaze na vysokú školu, je, samozrejme, plánovanie, dlhodobá príprava a investovanie. Odkladanie malej sumy na mesačnej báze od narodenia dieťaťa do jeho dospelosti zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej a zároveň odložené peniaze dokážu vygenerovať zaujímavý výnos.

No ak ste prípravu podcenili, existujú aj iné možnosti, ako napríklad prospechové štipendium. Lenka Šalingová však varuje: „Pôžička či úver by mali byť posledné možné  riešenie. Vzniká pri nich záväzok vrátiť nielen požičanú sumu, ale aj úroky, čím sa štúdium značne predraží. Po ukončení štúdia nás následne čaká niekoľkoročný záväzok splatenia týchto úverov a napríklad riešenie vlastného bývania potom musí počkať.“  

 • Sociálne štipendium z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – od 10 do 300 €/mesiac v akademickom roku 2020/2021. Maximálnu výšku štipendia je možné konzultovať na konkrétnej vysokej škole.
 • Motivačné a prospechové štipendium (za vynikajúci prospech, reprezentáciu školy a pod.) – až do 70 €/mesiac.
 • Študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania – 500 až 6 000 €/akademický rok, splácanie pôžičky až po škole, úroková sadzba do 3 % p. a. a splatnosť do 10 rokov, vyžaduje sa ručiteľ, je potrebné dodržať konkrétne termíny na podanie žiadosti. (Zdroj: Fnpv.sk)
 • Pôžičky pre vlastných študentov poskytujú aj niektoré vysoké školy či univerzity, pričom každý rok stanovujú podmienky, preto je dobré opýtať sa priamo v škole na túto možnosť.
 • Študentská pôžička ver z banky – od 650 do 10 000 eur – iba pre študentov na dennom štúdiu do 26 rokov, výhodné nízke úroky, vyžaduje však ručiteľa, zvyčajne rodiča.
 • Brigáda alebo práca na dohodu, príp. skrátený pracovný úväzok popri škole. Ak si študent ako brigádnik odpracuje v priemere maximálne 20 hod. týždenne a u zamestnávateľa uplatní výnimku a neprekročí hraničnú sumu príjmu 367,85 € mesačne (v hrubom), neplatí odvody. Ak zarobí viac, odvody platí iba z rozdielu sumy.

ŠTÚDIUM DOMA ALEBO V ZAHRANIČÍ?

Podľa uvedených výpočtov päťročné štúdium denného štúdia na slovenskej vysokej škole vyjde v priemere na 8 500 až 30 000 eur a viac. „Pri priemernej hrubej mesačnej mzde na Slovensku, ktorá je necelých 1 200 eur, je štúdium pre rodinu študenta celkom nákladná záležitosť. Pri externom štúdiu si ešte k výdavkom treba pripočítať ročné školné až do 2 340 eur,  pri niektorých špecifických odboroch dokonca až 3 600 eur. Na súkromných vysokých školách zaplatíte približne rovnako ako externista štátnej vysokej školy či univerzity, kde sa ročné školné môže vyšplhať na sumu do 3 000 eur v závislosti od konkrétnej školy alebo zamerania, pričom táto suma je zvyčajne pri druhom stupni štúdia ešte vyššia,“ vysvetľuje Lenka Šalingová.

Samostatnou kapitolou sú prestížne zahraničné univerzity, pri ktorých si mladý človek zaplatí za vzdelanie neporovnateľne viac. Podľa Lenky Šalingovej sa ročné školné v zahraničí pohybuje v rozmedzí 10- až 50-tisíc eur. „Päť rokov štúdia na niektorej z týchto zahraničných univerzít by mohlo vyjsť viac, ako v súčasnosti stojí nový trojizbový byt,“ hovorí odborníčka na osobné financie.

TOP SVETOVÉ UNIVERZITY 

Školné na najžiadanejších svetových univerzitách sa pohybuje v desiatkach tisícov eur ročne. Lacnejšie a pre EÚ študentov cenovo prístupnejšie sú školy vo Veľkej Británii, kde ročné školné, aj na takých prestížnych univerzitách, ako sú Oxford či Cambridge, je približne 10 000 €. Viacnásobne drahšie sú kvalitné školy v Spojených štátoch amerických (TOP 10 svetové univerzity - školné).

 1. Massachusetts Institute of Technology – ročné školné 55 500 USD
 2. Stanford University – ročné školné 55 500 USD
 3. Harvard – ročné školné 50 000 USD (druhý stupeň 12 000 USD ročne)
 4. Oxford a Cambridge – ročné školné EÚ študentov 9 250 £
 5. Univerzity vo Veľkej Británii  – od 10 000 do 56 000 £

Tieto náklady nezahŕňajú ostatné náklady spojené so štúdiom, ako sú cestovné náklady, poistenie v krajine, ubytovanie, učebné pomôcky, strava alebo životné náklady študenta.

NA ŠTÚDIUM SA OPLATÍ ŠETRIŤ OD NARODENIA DIEŤAŤA

Dobré a kvalitné vzdelanie bude čoraz náročnejšie a ruka v ruke so zabezpečením toho najlepšieho vzdelania pre svoje dieťa pôjdu aj náklady potrebné na financovanie vysokej školy. „Pokiaľ sa rodičia začnú pripravovať na toto obdobie už pri narodení detí, stačí, aby investovali napríklad iba 30 eur mesačne. Pri optimálnom zhodnotení po 20 rokoch takáto investícia prinesie práve očakávanú sumu, s ktorou budú rodičia môcť zabezpečiť ak nie všetky, tak značnú časť výdavku na vysokoškolské štúdium,“ odporúča Lenka Šalingová a zároveň uvádza príklad, ako sa dá zhodnotiť pravidelné mesačné investovanie 30 eur:

 • Ak začnete odkladať pri narodení dieťaťa sumu 30 eur za mesiac v programe pravidelného investovania do podielových fondov alebo ETF fondov, kde priemerný výnos je 6 %, v 18 rokoch bude mať vaše dieťa viac ako 11 000 eur.
 • V prípade, že by ste sa rozhodli pre sumu 100 eur mesačne s rovnakým portfóliom, výsledná hodnota bude v čase ukončenia strednej školy dieťaťa viac ako 38 000 eur.
 • Ak by ste sa však rozhodli v investovaní pokračovať bez výberu až do ukončenia vysokej školy (24 rokov), pri priemernom ročnom zhodnotení 7 % by ste dosiahli sumu vyše 70 000 eur. (Zdroj: financnykompas.sk).
Zdroj: Partners Group SK

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články