Kooperativa vlani s predpisom poistného takmer 469 mil. eur


			Kooperativa vlani s predpisom poistného takmer 469 mil. eur

Poisťovňa Kooperativa zaznamenala v minulom roku predpísané poistné vo výške 468,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 1,7 %.

V roku 2016 bolo totiž poistné na úrovni 460,7 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy spoločnosti, čistý zisk vlani dosiahol 29,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie o 4,1 %.

Ako vo výročnej správe uviedol generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš, vývoj neživotného poistenia z pohľadu tržieb naberal počas roka na dynamike. Na raste sa výraznou mierou podieľalo podľa neho predovšetkým poistenie motorových vozidiel, a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Spoločnosť v tomto segmente po mnohých rokoch pristúpila k úprave cenotvorby.

Slovenskí spotrebitelia sa v rámci životného poistenia orientovali primárne na pokrytie životných situácií spojených s rizikom úrazu, straty príjmu a dlhodobej práceneschopnosti. Pokračoval teda podľa Bakeša trend uzatvárania rizikových životných poistení, ktoré pokrývajú nové potreby obyvateľov.

„Tie ovplyvnili aj produktové portfólio a stratégiu predaja. Produkciu výdatne podporovali aktivity smerujúce k aktualizácii životných poistení, s cieľom upraviť ich obsah a podmienky na súčasné moderné životné poistenie,” uviedol Bakeš.

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group.

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS