Slovenskí dolároví milionári nie sú veľmi naklonení podstupovať riziko


			Slovenskí dolároví milionári nie sú veľmi naklonení podstupovať riziko
11.12.2018 Poistný trh

Všade na svete platí, že čím je človek bohatší, tým menej hotovosti drží a viac investuje. Má teda väčší sklon k podstupovaniu rizika.

Slovenskí dolároví milionári sú v porovnaní s tými svetovými pri investovaní menej naklonení podstupovať riziko. „Ide o dôsledok neexistencie tradície investovania pred rokom 1989, ľudia majú tiež stále v pamäti negatívne skúsenosti s privatizáciou, nemôžeme zabúdať ani na obdobie krízy na prelome rokov 2008 a 2009. Investičným náladám nepraje ani to, že bratislavská burza nefunguje tak, ako by sme si priali,“ povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Tieto faktory majú za následok, že typický slovenský milionár má podľa prieskumu J&T Banka Wealth Report 2018 stále len asi 15 % svojho finančného portfólia investovaného do akcií. V porovnaní so svetovými milionármi ide o zhruba polovičný podiel (podľa dát World Wealth Report Capgemini 2018). Naopak, podiel konzervatívnejších dlhopisových investícií je pri slovenskom milionárovi oproti svetovému priemeru takmer dvojnásobný. Vo svete sa pohybuje na úrovni necelých 16 %.

Na druhej strane, podiel najkonzervatívnejšej časti portfólia, teda hotovosti, je pri priemernom slovenskom milionárovi prekvapujúco nižší, ako je štandardom vo svete, ba aj v investične vyspelej Severnej Amerike. Hotovosť tvorí len 13 % jeho finančného majetku, kým vo svete je to viac ako 27 %. V porovnaní s bežnou slovenskou domácnosťou má však slovenský dolárový milionár dynamickejšie zloženie portfólia.

Podľa posledných štatistík OECD dosahuje úroveň hotovosti vyše 61 % finančného bohatstva priemerného Slováka, to je skoro päťnásobne viac ako má milionár. Bežný Slovák má v akciách, dlhopisoch a podielových fondoch celkovo zainvestovaných len niečo nad 11 % svojho majetku. Ak sa berú do úvahy aj rezervy životného poistenia a penzijné schémy, podiel všetkých investícií na finančnom majetku Slovákov dosahuje okolo 30 percent. V prípade tuzemského milionára je to až polovica jeho majetku.

Nejde však o špecifický slovenský problém. „Všade na svete podľa Boston Consulting Group Wealth Reportu 2018 platí, že čím je človek bohatší, tým menej hotovosti drží a viac investuje. Má teda väčší sklon k podstupovaniu rizika. Okrem iného aj preto, že má väčší finančný rozhľad a poradcov, ktorí mu vedia navrhnúť optimálnu skladbu portfólia,“ vysvetlil analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Tým, že sú bežní Slováci zvyknutí nechať dlhodobo ležať svoje úspory na bežných a termínovaných účtoch, pripravujú sa o zhodnotenie. Za prvých desať mesiacov tohto roka sa vklady Slovákov v bankách zhodnotili v priemere len o necelých 0,3 % p.a.

Po zohľadnení tohtoročnej inflácie sa reálne zhodnotenie vkladov v bankách posunulo podľa vyjadrení spoločnosti Across Private Investments do zápornej hodnoty, konkrétne na približne mínus 1,8 %. Rovnako to bolo aj vlani, keď sa zhodnotenie vkladov kvôli inflácii prehuplo na mínusovú úroveň 1 %.

Aj napriek takémuto vývoju zostávajú bežní Slováci pri zhodnocovaní úspor naďalej veľmi konzervatívni. Potvrdzuje to vývoj vkladov v bankách. Od začiatku roka sa napriek nízkemu úročeniu zvýšili o ďalších 1,3 mld. eur a ku koncu októbra bolo na účtoch fyzických osôb odložených takmer 35,3 mld. eur.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS