V zahraničí majú veritelia množstvo pohľadávok. S ich vymáhaním treba začať skoro


			V zahraničí majú veritelia množstvo pohľadávok. S ich vymáhaním treba začať skoro
22.7.2020 Škody, Zahraničie

Množstvo veriteľov má v dnešnej dobe svoje pohľadávky v zahraničí. Keď vlády uvoľnili protipandemické opatrenia a dochádza k oživeniu jednotlivých sektorov hospodárstva, mohol by byť vhodný čas na inkaso a vysporiadanie týchto dlhov.

Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS bol podiel cezhraničných pohľadávok za minulý rok 14 percent. Do roku 2021 sa očakáva, že porastie až na 24 percent.

„Každú z európskych krajín zasiahla pandémia koronavírusu inak, niekde udrela silnejšie niekde menej. S ohľadom na to tamojšie vlády prijali reštrikčné opatrenia, do veľkej miery došlo k blokádam celého hospodárstva. Tým pádom sa zastavili aj snahy o vymáhanie pohľadávok,“ vysvetlil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. 

Teraz by sa už podľa neho mohol rozbehnúť proces kompletného inkasného manažmentu. Odporúča ale využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok s vopred určeným spôsobom kontaktovania dlžníkov a precízne definovaným procesom upomínania.

Najmä preto, že spôsoby, akým prebieha manažment pohľadávok, sa v jednotlivých krajinách rôznia. Napríklad Briti majú vysokú úroveň ochrany dlžníka. Až do takej miery, že ak sa ukáže, že dlžník je „zraniteľný“, daná spoločnosť nemá povolenie pokračovať vo vymáhaní,“ dopĺňa. 

Aj Španieli majú jeden z najvyšších stupňov ochrany v oblasti súkromia v Európe. Dohľadávanie kontaktov na spotrebiteľov je tam veľmi ťažké. V Taliansku je treba podpis akejkoľvek oficiálnej dohody, napríklad splátkového kalendára.

Vo Švédsku sa dajú vymáhať európske platobné príkazy na súde, keďže sú súčasťou Európskej únie, zatiaľ čo v Nórsku sa pri uplatňovaní týchto rozhodnutí musia riadiť Luganským dohovorom. Až 90% všetkých platieb B2C vo Francúzsku sa uskutočňuje šekom, čo spôsobuje komplikácie pri manažmente platieb. V Rusku je proces vymáhania pomerne netradičný, keďže v metropolitných oblastiach sa začína návštevou dlžníka. 

Čo sa týka Slovenska, to v nedávnej minulosti zaznamenalo rôzne zmeny v legislatíve vedúce k vyššej ochrane spotrebiteľa; napr. inkasné agentúry nemôžu volať dlžníka po 18:00 alebo cez víkendy a nemôžu navštevovať spotrebiteľov za účelom vymáhania pohľadávky. 

Percento zahraničných pohľadávok v ostatných  východoeurópskych krajinách za rok 2019:

Slovinsko

39

Bulharsko

14

Poľsko

12

Česko republika

11

Chorvátsko

11

Maďarsko

11

Rumunsko

11

Grécko

10

Rusko

Zdroj: European Payment Practices 2019


Michal Šoltes radí v prípade nedisciplinovaných zákazníkov, ktorí odmietajú platiť svoje dlhy, neriešiť všetko vlastnými silami a obrátiť sa radšej na profesionálov. „Služby profesionálnych externých inkasných spoločností sa využívajú málo. No práve oni vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti.“

Zdroj: EOS KSI Slovensko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články