Povodne za druhý polrok 2020 spôsobili škody za vyše 4,7 milióna eur


			Povodne za druhý polrok 2020 spôsobili škody za vyše 4,7 milióna eur
13.7.2021 Škody

Povodne na Slovensku v druhom polroku 2020 spôsobili škody za vyše 4,7 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda.

Od júla do decembra boli povodňami najpostihnutejšie okresy Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok, mesto Gelnica a obce Milpoš, Žehra, Chminianske Jakubovany a Nálepkovo.  

Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 256.220 eur, na majetku právnických osôb a podnikateľov za 44.030 eur. Na majetku obcí vznikli škody za 592.561 eur a na majetku štátu za viac ako 3,05 milióna eur, vyplýva z materiálu.

Výdavky na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác boli vo výške viac ako 3,4 milióna eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác bolo vynaložených vyše 1,06 milióna eur. "Podľa zákona o ochrane pred povodňami sa výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác počas druhého stupňa povodňovej aktivity a tretieho stupňa povodňovej aktivity, uhrádzajú z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu," uvádza sa v materiáli.

Správa poukazuje aj na nedostatky ochrany pred povodňami. Ide o nepostačujúcu údržbu vodných tokov, brehových porastov či horských bystrín. Zistené bolo aj narušenie koruny ochrannej hrádze toku a nepostačujúca, znefunkčnená či chýbajúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie. V mnohých prípadoch nebolo ani dodržané ustanovenie, ktoré predpisuje správcovi poľnohospodárskych pozemkov zachovať podmienky na výskyt vôd.

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili 158-krát a druhý stupeň 293-krát. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v siedmich oblastiach. Na území Slovenska boli vyhlásené stupne povodňovej aktivity v 286 oblastiach.

Vláda zároveň súhlasí s uvoľnením vyše 4,4 milióna eur. Na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác sú v sume viac ako 3.404.602 eur a na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume viac ako 1.063.244 eur.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS