PREMIUM Insurance Company Limited zmenila názov slovenskej organizačnej zložky


			PREMIUM Insurance Company Limited zmenila názov slovenskej organizačnej zložky
28.7.2022 Poistný trh

PREMIUM Insurance Company Ltd. svoju činnosť postupne rozširuje aj do Českej republiky. 

Na Slovensku máme iba jedinú neživotnú poisťovňu, ktorej majetok je v plnej miere domáci, teda slovenský. Hospodárske výsledky PREMIUM Insurance Company ukazujú, že ide o zdravú a perspektívnu spoločnosť. Okrem neustáleho obchodného rastu sa zaraďuje medzi najlepšie poisťovne v segmente neživotného poistenia.

PREMIUM Insurance Company (IC) na Slovensku podniká už od roku 2016. „V tomto roku predpokladáme opätovne rekordný nárast predpísaného poistného až na úroveň 22 – 23 miliónov eur, čo je v šiestom roku existencie poisťovne na Slovensku absolútne výnimočný jav,“ povedal Mojmír Vedej, vedúci organizačnej zložky PREMIUM IC.

Pre ľahšiu rozlíšiteľnosť pre slovenských klientov poisťovňa v júli tohto roka zmenila názov. 

„Z PREMIUM Insurance Company Ltd. sme jednoduchým prekladom upravili názov na Slovensku na PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,“ doplnil M. Vedej.

Do konca roka poisťovňa pretransformuje svoje obchodné zastúpenie v Prahe na riadnu pobočku poisťovne v Českej republike s názvom PREMIUM Pojišťovna.

„Upresnenie názvu nám umožňuje lepšie rozlišovať pobočky spoločnosti, ktoré máme alebo plánujeme otvoriť. Som si istý, že nielen 100-percentným vlastníctvom slovenskými investormi, novým slovenským názvom pobočky, ale hlavne kvalitou služieb slovenským klientom zostaneme jedineční medzi konkurenciou a klienti nás budú naďalej oceňovať dôverou, ktorú už teraz vnímame v mimoriadnej miere a čo nás robí ešte zodpovednejšími za ďalší rozvoj poisťovne,“ uzavrel predstaviteľ PREMIUM poisťovne. 

Zdroj: Premium IC

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články