Vladimír Balek: Nebojme sa čiernych dier


			Vladimír Balek: Nebojme sa čiernych dier

Na SIBAF® forum príde aj Vladimír Balek, ktorý s účastníkmi povedie populárno-náučnú rozpravu o čiernych dierach. Aby sme mali široké obzory aj v inom, ako poisťovacom segmente.

Čierna diera je objekt s takou silnou gravitáciou, že z neho neunikne nič, ani svetlo. Môže to byť stlačená hviezda, ale aj stlačený oblak plynu s hmotnosťou niekoľko miliónov hviezd. Jedna taká superhmotná čierna diera je aj v centre našej Galaxie.

Opis čiernych dier podáva Einsteinova teória relativity, podľa ktorej je gravitácia prejavom zakrivenia časopriestoru. Zakrivenie spočíva v tom, že čím bližšie sme k telesu, ktoré budí gravitačné pole, tým pomalšie idú hodiny. Môžeme si to predstaviť tak, že sa v čase posúvame ako po rovnobežke, ktorá je tým severnejšie, čím bližšie k telesu sa vyberieme.

Povrch čiernej diery, guľová plocha, ktorá sa volá horizont, je ako severný pól na takejto „časopriestorovej zemeguli“– hodiny, ktoré tam umiestnime, stoja. No je to len preto, že sú nehybné, a na horizonte môžu telesá ostať nehybné iba jediný okamih, potom nutne spadnú do stredu čiernej diery. Aj my by sme tam spadli, keby sme sme si zaumienili, že dobyjeme horizont, ako Hillary dobyl Mont Everest.

Podľa Stephena Hawkinga „čierne diery nie sú až také čierne“: čierna diera vysiela žiarenie, z ktorého sa v zásade dá získať kompletná informácia o tom, ako boli poukladané atómy v našom tele v čase, keď sme sa ocitli vnútri nej.

Nejaká budúca civilizácia by túto informáciu mohla využiť na to, aby nás vrátila na svet, ale získať ju z Hawkingovho žiarenia by bolo podobne ťažké, ako zreprodukovať súborné Shakespearovo dielo z popola, ktorý nám zostal, keď sme ho spálili. Takže čiernych dier sa nemusíme báť, len musíme dodržať dôležitú bezpečnostnú zásadu: nikdy sa nepriblížiť k čiernej diere natoľko, že by nás vtiahla pod svoj horizont.

 

SIBAF® fórum sa uskutoční už 18. októbra v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre. Registrujte sa tu!

Ak chcete byť informovaní o novinkách v pripravovanom programe, prihláste sa na odber newslettra.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články