Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov: poznáte legislatívu?


			Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov: poznáte legislatívu?

Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá pre uchopenie ich podstaty. Aj preto, aby sme s tými rôznymi interpretáciami vedeli pracovať, je dôležité poznať vývoj legislatívy a jej interpretáciu v rámci súdnych rozhodnutí. V prospech klientov.

Pracujú vaši klienti so zariadeniami, ako sú vysokozdvižný vozík, traktor, snežný pluh a podobne? Všetky tieto stroje sú zároveň motorovými vozidlami, čo znamená, že musia byť poistené povinným zmluvným poistením. Už z ich samotnej povahy však vyplýva, že škodu môžu spôsobiť nielen ako motorové vozidlo, ale aj ako pracovný stroj. Z hľadiska poistenia sa jedná o dve samostatné kategórie škody.

Uveďme si len dva v podstatne nie úplne zriedkavé prípady:

  • Snežný pluh odhŕňa sneh na vozovke. Nanešťastie, narazí do zaparkovaného auta a poškodí
  • Traktor seje na poli. Pracovník - jeho obsluha - nešťastne spadne pod sejací mechanizmus a utrpí škodu na zdraví.

Základným problémom nielen týchto, ale aj rôznych obdobných prípadov je, že sprostredkovatelia poistenia a ich klienti sa pri likvidácii škodových udalostí stretávajú s rozličnými výkladmi a závermi likvidátorov poisťovní v rámci náhrady spôsobených škôd.

Práve preto je potrebné zorientovať sa v aktuálnej praxi v rámci slovenskej a európskej judikatúry pre škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov.

Vaši klienti to pri riešení podobných prípadov viac ako ocenia.

Žiadny sprostredkovateľ nie je lepší ako ten, ktorý je zorientovaný a edukovaný.

Preto sme pre túto tému na SIBAF® fórum pozvali (a tešíme sa, že pozvanie prijal) aj doc. JUDr. Imricha Feketeho CSc., ktorý je na túto oblasť legislatívy viac ako povolaným. Po bohatých skúsenostiach aj priamo v poisťovacom segmente je dnes výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), členom Slovenskej advokátskej komory, odborným asistentom na Právnickej fakulte UK v Bratislave a externým poradcom Ústavného súdu SR.

Pán Imrich Fekete je tiež držiteľom ocenenia SIBAF®  „Osobnosť poistného trhu“, ktoré mu v roku 2012 udelila Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

Okrem tejto témy sa bude s p. Feketem diskutovať aj o náhrade nákladov na prenájom náhradného vozidla v prípade uplatnenia nároku z PZP, ak je vozidlo poškodeného nepojazdné alebo v oprave.

SIBAF® fórum prinesie množstvo ďalších tém, jednou z tých pálčivejších je efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment, o ktorom príde porozprávať Martin Petruľák.

SIBAF® fórum sa uskutoční už 18. októbra v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre. Registrujte sa tu!

Ak chcete byť informovaní o novinkách v pripravovanom programe, prihláste sa na odber newslettra.

Zdroj: SIBAF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články