ARFiN BROKER posilňuje svoju pozíciu na Slovensku


			ARFiN BROKER posilňuje svoju pozíciu na Slovensku

Registráciou v Národnej banke Slovenska (NBS) otvára spoločnosť ARFiN BROKER ďalšiu etapu svojho pôsobenia na slovenskom trhu.

Slovensko sa tak zároveň stáva jednou zo 40 krajín, kde pôsobí najväčší svetový špecializovaný maklér v oblasti krytia obchodného rizika AU Group. Súčasťou tejto nadnárodnej skupiny je ARFiN BROKER od roku 2013.

ARFiN BROKER aktívne pôsobí na Slovensku už od mája 2019, a to prostredníctvom svojej českej licencie. Od tej doby vybudovala spoločnosť zameraná na maklérske služby v oblasti špecializovaného poistného produktu, ktorým je poistenie pohľadávok, portfólio klientov s ročným obratom cez 1 mld. Eur. Slovenská pobočka ARFiN BROKER Slovakia, s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná na konci novembra 2020. V apríli 2021 bola spoločnosť zaregistrovaná v NBS.

Od tohto roku tak ARFiN BROKER prináša svojim obchodným partnerom na Slovensku lokálny servis s lokálnym tímom. „ARFiN Group má na Slovensku a v Česku ambíciu stať sa najväčším špecializovaným maklérom v oblasti poistenia pohľadávok,“ povedal Managing partner spoločnosti Tomáš Jurík.

Za krátku dobu svojho pôsobenia na Slovensku, poznamenaného pandémiou a celosvetovým ekonomickým poklesom, sa spoločnosti podarilo vybudovať portfólio tvoriace približne 3 % z celkového trhu poistenia pohľadávok a 5 % z portfólia spravovaného maklérmi (výpočet vychádza z výsledku asociácie AFP a informácií o veľkosti trhu).

Našou základnou filozofiou je poskytovať odborný servis s ľudským prístupom. Pridanou hodnotou pre klientov sú skúsenosti členov tímu, ktorí pôsobili vo všetkých štyroch komerčných poisťovniach pohľadávok na českom a slovenskom trhu v priemere viac ako 10 rokov, a to ako v lokálnych, tak aj regionálnych štruktúrach,“ približuje odbornosť tímu pôsobiaceho na dvoch susedných trhoch Tomáš Jurík.

ARFiN Group je skupina poskytujúca klientom služby v oblasti poistenia pohľadávok a predaja firiem (M&A). ARFiN BROKER sa stal od počiatku svojich aktivít v Českej republike v roku 2012 jedným z lídrov na trhu s portfóliom viac než 70 klientov a očakávaným poistným v objeme takmer 60 mil. Kč.

ARFIN BROKER je členom siete najväčšieho špecializovaného makléra v oblasti krytia obchodného rizika AU Group, ktorá bola založená v roku 1929. Je prostredníctvom svojich pobočiek a partnerov lokálne prítomná v 40 krajinách sveta a pokrýva obchodné transakcie, ktorých výška presahuje 300 mld. Eur.

Zdroj: ARFiN BROKER

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS