Seriál: Detské životné poistenie. Vyplatí sa? - 9. časť


			Seriál: Detské životné poistenie. Vyplatí sa? - 9. časť
17.12.2012 Produkty

Bojíte sa o svoje dieťa? Určite áno, ako každý rodič. Životná poistka síce vášho potomka priamo neochráni, ale pomôže mu prekonať následky úrazu alebo vážnejšej choroby. Tie drahšie poistky mu zasa zabezpečia ľahší štart do samostatného života. Viac prezrádza v rozhovore Marián Bača, Consultant Partners Group SK.

 

 

 

 

Ako je s poistením detí - čo ponúkajú poisťovne na slovenskom poistnom trhu rodičom?

Rovnako ako poistenie dospelých osôb ponúka detské poistenie možnosť sporenia k určenému dňu dožitia, krytie rizík alebo ich kombináciu. V rámci sporiacej zložky má rodič dve možnosti, buď si vyberie kapitálové životné poistenie s garantovaným výnosom v podobe technickej garantovanej úrokovej miery, alebo bude dieťaťu kumulovať prostriedky v investičnom životnom poistení formou zvolenej investičnej stratégie. Čo sa krytia rizík týka, rodič má na výber z rôznych pripoistení, napríklad denné odškodné pri úraze, trvalé následky úrazu, pripoistenie hospitalizácie, kritických ochorení alebo aj operácie v dôsledku choroby alebo úrazu.

Kedy by mali rodičia myslieť na životné poistenie detí - už od narodenia či až v školskom veku?

V prvom rade si treba zachovať rozvahu a nepodpisovať prvú ponuku poistenia ešte na pôrodnici,    pretože je povedzme lacná. Rodičom odporúčam zadefinovať si v akom veku a akú sumu chcú dať svojmu dieťaťu k dispozícii, či mu teda chcú sporiť na štúdium, svadbu alebo na rozbeh po dosiahnutí dospelosti. Čím skôr rodičia začnú pravidelne sporiť, tým viac môžu nasporiť. Zohľadňovať by mali najmä finančné riziká pri zdravotných komplikáciách dieťaťa. Či chcú získať od poisťovne peniaze, keď si ich ratolesť zlomí ruku, alebo či by chceli zabezpečiť financie vo výške niekoľkych mesačných platov, pokiaľ by dieťa vážne ochorelo a museli by ho obaja sprevádzať po nemocniciach, nemohli chodiť do práce alebo uhrádzať nadštandardnú liečbu, aby bolo dieťa čo najskôr zdravé. Od toho sa bude nasledne odvíjať výška poistného.

Koľko produktov životného poistenia pre deti majú spravidla vo svojom portfóliu jednotlivé poisťovne? Sú tieto produkty pre deti totožné, alebo, sa v niečom aj líšia?

Spravidla majú poisťovne jeden alebo dva produkty životného poistenia, ktoré sa líšia najmä v tom, či je to poistenie kapitálove alebo investičné. Rozdiely sú taktiež v škále pripoistení, spravidla nikde nechýba hospitalizácia a úrazové pripoistenie, no pripoistenia vážnych detských ochorení alebo v prípade chirurgického zákroku ešte štandardom nie sú. Rozdiely možno nájsť aj v možnostiach pripoistenia rodiča na zmluve dieťaťa. Dobre nastavená zmluva by mala poskytovať aj odpoveď na otázku, či svojmu dieťaťu nasporím aj keď sa niečo vážne stane mne.

Ako je v tomto prípade koncipovaná poistná zmluva - je dieťa poistené samostatne na poistnej zmluve, alebo ho poisťuje rodič ako jeho zákonný zástupca? Aké sú tam špecifiká tohto poistného vzťahu?

Neplnoleté dieťa nemôže samo sebe uzavrieť poistnú zmluvu. Zmluvu uzatvára rodič, zákonný zástupca, alebo aj niekto iný, povedzme strýko, krstná mama, starí rodičia, ale len so súhlasom zákonného zástupcu. Po právnej stránke môžu v zmluve vystupovať nasledovné osoby: poistník (ktokoľvek kto zmluvu uzatvára a predsavzal si, že ju bude platiť), tútor (ten kto sa o dieťa stará a je jeho zákonným zástupcom), oprávnené osoby (ktoré v prípade úmrtia poistníka alebo dieťaťa dostanú vyplatené finančné prostriedky) a samotný poistený (dieťa).

Prejavujú rodičia záujem skôr o investičné životné poistenie pre deti či skôr o kapitálové životné poistenie a ktoré faktory na to vplývajú? Menili či upravovali za posledný rok poisťovne detské poistenia a ako sa to prejavilo v praxi?

Rodičia využívajú obe formy poistenia, nemali by sa nechať ovplyvňovať trendami, ale svojimi skutočnými potrebami a skúsenosťami. Ak chcú svojmu dieťaťu nasporiť povedzme na jeho štúdium, prvý automobil, alebo bývanie, mali by zohľadniť, či technická garantovaná úroková miera v kapitálovom poistení, ktorá sa dnes pohybuje na úrovni 2,5 percenta, pokryje rast cien tovaru alebo služby na ktoré chcú svojej ratolesti nasporiť, lebo hrozí riziko takzvaného “presporenia sa do chudoby”, kedy reálna kúpyschopnosť nasporených prostriedkov je nižšia ako v čase ich sporenia. V poslednej dobe poisťovne najmä rozšírili možnosti investovania pri investičnom životnom poistení, kde ponúkajú širokú škálu investičných programov, od konzervatívnych po rizikové, čím reagovali na zvýšený záujem o tento typ produktu.

Aký je priemerný vek poisťovaných detí? Od čoho sa odvíja výška poistky pre novorodenca, pre školáka i pre študenta, ktorí, predpokladáme nemajú ešte veľa ochorení? Ako často by mali rodičia prehodnocovať poistku - stačí ju nastaviť v detstve a "vydrží" až do dospelosti?

Rodičia sa väčšinou svoje deti rozhodnú poistiť vo veku do troch rokov a pred nástupom do základnej školy. Vo výške poistného sa odráža najmä vek dieťaťa, požiadavky na pripoistenia a výška odkupnej hodnoty. Doslova čím dieťa viac behá, tým je vyššie riziko úrazu. Poistka nastavená v útlom veku určite nezohľadňuje potreby stredoškoláka, odporúčam sa poradiť s odborníkom aj počas trvania zmluvného vzťahu. Dôležitý moment je napríklad športová činnosť dieťaťa, hoci aj na amatérskej úrovni, kedy treba spravidla prehodnotiť rizikovú skupinu, aby sme predišli rozčarovaniu z toho, že poisťovňa odmietla plnenie pri úraze.

Ktoré typy pripoistenia by mali zvážiť rodičia pri svojoch potomkoch a akým poistným udalostiam najčastejšie dochádza, podľa Vašich zistení? (napr. detské úrazy atď.)?

Rodičia my mali zvážiť najmä skutočnosť, že poistenie ako produkt by mal kryť najmä ušlý zisk pri zdravotných komplikáciách. Skôr než je dieťa na svete by mali prehodnotiť svoje poistenie, či ich poistné krytie zohľadňuje skutočnosť, že sa stanú rodičmi a živiteľmi dieťaťa, ktoré sa zhruba najbližších dvadsať rokov nebude schopné samostatne sa o seba postarať, ak tu rodičia nebudú, alebo budú mať vážne zdravotné komplikácie. Čo sa samotného detského poistenia týka, rozmýšlať by mali v podobnom duchu. Ako som spomínal vyššie, zvážiť treba, či chcem ziskať pár stoviek eur pri ľahkej zlomenine, ktoré sú najčastejšie a tým pádom aj poisťovňa si za pripoistenie zapýta svoje, alebo či chcem aby rodinný rozpočet neskrachoval, pokiaľ bude musieť jeden alebo obaja rodičia prerušiť zamestnanie v prípade vážnej zdravotnej komplikácie u dieťaťa.

Čomu by sa mali na rodičia vyhnúť pri uzatváraní tohto poistenia? Čím sa líši "detské poistenie" od poistenie "dospelého?

Spomínal som v predchádzajúcej otázke, čo má zmluva vlastne pokryť a koľko chcem dieťaťu nasporiť. Vyhnúť by sa mali uzatváraniu zmlúv na kratšiu dobu, povedzme na 5 až 10 rokov a potom uzatvárať stale novú. Taktiež by sa mali vyhnúť nostalgii za starou zmluvou, pokiaľ je vyslovene nevýhodná, akceptovať stratu a radšej sa zamerať na nové a kvalitné riešenie. Poistenie dospelého by malo kryť jeho príjem, teda ušlý zisk pri strate príjmu, poistenie dieťaťa by malo najmä kryť ušlý zisk rodiča, ak zdravotná komplikácia dieťaťa vyžaduje jeho plnú angažovanosť.

Čo sa stane s detskou poistkou v dospelosti? Ako odporúčate rodičom riešiť takéto situácie? Dá sa v poistení pokračovať s iným produktom? 

Spravidla sa detské poistenie dá uzavrieť maximálne do 26.roku života, potom dochádza k ukončeniu zmluvy a výplate odkupnej hodnoty. Pri dovŕšení 18. roku rodičom odporúčam porozmýšlať nad novou zmluvou, uzavretou na meno dieťaťa, ktorá zohľadňuje budúce pracovné zaradenie a prípadne rodinné predispozície k ochoreniam, ktorej trvanie bude až do dôchodkového veku, aby sme zabezpečili dlhší investičný horizont, aj predišli riziku zhoršenia zdravotného stavu a následnej nepoistiteľnosti. Potomok môže po nástupe do zamestnania platenie poistenia prevziať.

Uveďte nejaké dva príklady na detské poistenie, z ktorých by bolo zrejmé, ako poistka môže pomôcť rodičom v rôznych situáciách.

Spomeniem tie najvážnejšie, na ktoré rodičia pochopiteľne nechcú radšej pomyslieť, to však neznamená, že by na ne nemali byť pripravení. V prípade úmrtia alebo trvalej plnej invalidity rodiča môže poisťovňa prevziať platenie poistenia až do doby konca poistenia. Takže aj v prípade že príjem rodiča, z ktorého sa zmluva financovala, tu už nie je, benefity zmluvy ostávajú v platnosti. V prípade vážneho ochorenia alebo úrazu dieťaťa, rodičia celé týždne alebo mesiace autom cestujú medzi bydliskom a špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami, nemôžu chodiť do práce, platia okrem bežných účtov aj lieky a iné poplatky za zdravotnícke zariadenia a nemajú na takú situáciu vytvorené dostatočné rezervy. V tomto prípade bude plnenie v podobe niekoľkých mesačných príjmov znamenať značnú pomoc v zachovaní si svojej dôstojnosti.

oPoisteni.sk

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS