Poistenie pohrebných nákladov od Poštovej poisťovne: už bez oceňovania zdravotného stavu klienta


			Poistenie pohrebných nákladov od Poštovej poisťovne: už bez oceňovania zdravotného stavu klienta
27.3.2019 Produkty

Začiatkom jesene 2018 prešiel dlhodobo najobľúbenejší individuálny produkt Poštovej poisťovne významnou zmenou – poisťovňa už neskúma zdravotný stav poisteného.

Predajné výsledky za posledný kvartál roka 2018 a prvé mesiace roka 2019 potvrdili, že táto zmena zvýšila atraktivitu, dostupnosť, ale aj užitočnosť tohto produktu pre klientov.

Poistenie pohrebných nákladov je najdostupnejší produkt Poštovej poisťovne na zmiernenie finančných nákladov pri náhlej udalosti, akou je úmrtie poisteného. Od 17. 9. 2018 sa môže poistiť ktokoľvek vo veku 25 až 70 rokov bez ohľadu na súčasný alebo minulý zdravotný stav, rizikovosť povolania či vykonávaných športov.

Poistenie je tak možné využiť na krytie rizika smrti aj u tých klientov, ktorí pri záujme o poistenie schopnosti splácať úver v dôsledku zdravotných problémov nespĺňajú podmienky na vstup do poistenia.
Klienti vo veku od 56 do 70 rokov si môžu dojednať poistnú sumu 1 500 €.Ostatní klienti majú na výber poistnú sumu 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €. Spolu si môže jeden klient dojednať v prípade uzatvorenia viacerých poistných zmlúv poistenie až na celkovú poistnú sumu 10 000 €.

Skrátilo sa aj obdobie, počas ktorého platí klient poistné. V závislosti od vstupného veku uhrádza klient poistné 3, 5, 8 alebo 12 rokov, pričom po uplynutí tohto obdobia trvá poistenie naďalej, doživotne, no klient už poistné neuhrádza. Klientom tak v produkte rýchlejšie rastie sporiaca zložka poistenia a v prípade predčasného zániku poistenia majú nárok na vyššie odbytné.

V poistení pohrebných nákladov si klient aj naďalej môže zvoliť jednu alebo viac oprávnených osôb, ktorým najviac dôveruje a ktorým bude v prípade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie. Toto plnenie sa nezdaňuje a nevstupuje ani do dedičského konania. Poisťovňa neskúma účel a spôsob použitia plnenia.

Priemerný vstupný vek klientov je 49 rokov, pričom produkt najviac vyhľadávajú klienti vo veku 45 až 60 rokov. Zaujímavé je, že Poistenie pohrebných nákladov častejšie uzatvárajú ženy (56 %), no muži preferujú vyššie poistné krytie, preto má mužská časť klientov dojednané priemerne vyššie poistné. Priemerné poistné po zmene celkovo narástlo o viac ako 65 % na úroveň presahujúcu 27,50 € mesačne na jednu poistnú zmluvu.

Poistenie pohrebných nákladov si môžete uzatvoriť v každej pobočke Poštovej banky alebo na ktoromkoľvek pracovisku Slovenskej pošty. Na internetovej stránke poisťovne si pomocou kalkulačky môžete jednoducho namodelovať poistenie podľa svojich preferencií a možností:

http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/poistenie-pohrebnych-nakladov/

Mgr. Juraj Pauschek, produktový manažér

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS