Poistenie Hodnota života dostupné už aj online


			Poistenie Hodnota života dostupné už aj online
16.11.2017 Produkty, Poistný trh

Rizikové životné poistenie určené na ochranu pred stratou príjmu v ťažkých životných situáciách (rakovina, vážny úraz, invalidita, úmrtie) si je možné od polovice novembra dojednať aj priamo z domu, bez návštevy Wüstenrot poisťovne a bez oceňovania zdravotného stavu.

Podstatou poistnej ochrany Hodnota života je zabezpečenie klienta pri dlhodobej strate príjmu v dôsledku závažných zdravotných problémov, za cenu už od 5 € mesačne. Možnosťami krytia a podmienkami plnenia je Hodnota života jedinečným druhom rizikového životného poistenia na slovenskom trhu.

V ponuke Wüstenrot poisťovne je od marca tohto roka, od 15.11.2017 je poistenie možné uzavrieť aj prostredníctvom internetu. Formulár má iba 4 kroky a klient je priebežne informovaný, ako má postupovať ďalej. Proces je rýchly – bez časovo náročného oceňovania zdravotného stavu klienta. Ide o prvé online životné poistenie bez zdravotného dotazníka a s platobnou bránou. Jednoduchý spôsob ako zabezpečiť seba či rodinu pre prípad straty príjmu v dôsledku vážnej choroby, dlhodobej pracovnej neschopnosti, hospitalizácie či predčasnej smrti.

„Som rád, že sprístupnením tohto ojedinelého a prospešného životného poistenia v online verzii umožníme finančne zabezpečiť rodinu v prípade závažných okolností aj klientom, ktorí by kvôli poisteniu necestovali, resp. nenavštívili naše obchodné zastúpenie a odkladali by takéto rozhodnutie na neskôr. Dnes si môžu rizikové životné poistenie Hodnota života uzavrieť aj priamo z pohodlia domova vďaka internetovej verzii. Ak včas uzavreté poistenie skvalitní život hoci len pár jednotlivcom či rodinám, malo úsilie vynaložené pri príprave tohto online produktu zmysel“, povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Podľa Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 je zdokumentovaný vysoký počet hospitalizácií pre nádory – až 11 % z celkového počtu hospitalizácií pre chorobu (v roku 2013 to predstavovalo 107 500 hospitalizácií). U žien vo veku 25 – 64 rokov tieto hospitalizácie dominujú, u mužov v rovnakej vekovej skupine sú na 4. mieste. Pokiaľ ide o incidenciu – výskyt zhubných nádorov, v celej populácii stúpa.

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Vzhľadom na zdravotníckymi organizáciami prognózovaný nárast ochorenia rakovinou, stúpa aj význam poistenia straty príjmu pre prípad vážnej choroby, dlhodobej PN či hospitalizácie, ktoré je určené na pokrytie rozdielu medzi pracovným príjmom a príjmom počas takejto nepredvídanej skutočnosti. Včasné zabezpečenie poistnej ochrany môže významne uľahčiť ťažkú životnú situáciu jednotlivca i jeho blízkych: www.wuestenrot.sk/hodnota-zivota/

Hodnota života – teraz aj online:

  • prehľadné poistné krytie závažných životných situácií,
  • hlavné poistenie pre prípad rakovinového ochorenia a úmrtia,
  • možnosti pripoistenia ochrany po úraze a invalidity,
  • poistné plnenie vyplatené už po diagnostikovaní rakovinového ochorenia,
  • cenovo dostupné poistenie (už od 5 €/mesiac), atraktívnejšia cena pre klienta nefajčiara,
  • možnosť bonusov zdarma: poistenie detí; zdravotné asistenčné služby; druhý lekársky názor,
  • prvé online dostupné životné poistenie s platobnou bránou,
  • životné poistenie bez zdravotného dotazníka, formulár má iba 4 kroky.
Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS