Platobná neschopnosť vo väčšine krajín klesne, na Slovensku nie


			Platobná neschopnosť vo väčšine krajín klesne, na Slovensku nie
2.2.2018 Poistný trh

Sedem z desiatich krajín sveta dosiahne v roku 2018 pozitívny vývoj z hľadiska platobnej neschopnosti tamojších firiem.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Euler Hermes, globálny index insolvencií bude mať klesajúcu tendenciu: -1%. Pre Slovensko to však neplatí, u nás možno rátať s nárastom medzi +1 až +5%.

„Náš index platobnej neschopnosti odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Napriek tomu existuje veľa rozdielov medzi regiónmi a krajinami. Platobná neschopnosť sa v roku 2018 zníži v 7 z 10 krajín sveta. Stále však zostane nad úrovňou pred krízou v takmer polovici krajín," poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Analýza spoločnosti Euler Hermes ukázala, že krajiny ako Čína, Čile, Veľká Británia, Rumunsko a Maroko čaká v aktuálnom roku najsilnejší nárast insolvencií, až +5 % a viac. Čo sa týka Slovenska, u nás možno rátať s nárastom medzi +1 až +5 %, rovnako tak vo Švédsku a Japonsku.

Stabilnú úroveň alebo mierne klesajúcu (0 až -5 %) predpokladajú experti spoločnosti Euler Hermes pre krajiny: Nemecko, Poľsko, Rusko, Kanada, USA, Južná Afrika, Fínsko, ale aj Bulharsko. Pokles insolvencií viac než -5 % možno očakávať v Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Dánsku, Portugalsku, no aj v Českej republike.

Nielen index insolvencií sa rôzni, aj z hľadiska celkového zrýchlenia a zlepšenia globálnej ekonomiky existuje veľa rozdielov medzi jednotlivými krajinami a konkrétnymi ekonomikami. V strednodobom horizonte majú vplyv rôzne makroekonomické, podnikateľské a politické riziká.

V krátkodobom horizonte zohrávajú kľúčovú úlohu finančné a cyklické prvky. Zlepšenie experti Euler Hermes očakávajú najmä v Litve, Slovinsku a Albánsku, zhoršenie predpovedajú pre Namíbiu a Bahrajn. Slovensko má zostať na rovnakej úrovni nízkeho rizika.

Spoločnosť Euler Hermes nedávno predstavila aj šikovnú aplikáciu s názvom „Mind Your Receivables“. Ide o jedinečný nástroj, ktorý dokáže poskytnúť užívateľom prehľad o platobnom správaní a riziku insolvencie v rôznych krajinách, podnikateľských sektoroch aj v rôznych časových obdobiach. Ponúka dynamické grafy prezentujúce napríklad index insolvencie, priemernú dĺžku doby splatnosti, priemernú výšku dlžných súm alebo faktúry po splatnosti.

„Aplikácia zaisťuje svojim užívateľom obrovskú úsporu času a znižuje riziká ich obchodovania v celosvetovom meradle. Vďaka prehľadným grafom a analýzam založeným na tejto prvotriednej informačnej databáze získajú behom pár minút jedinečný prehľad o platobnej situácii na tuzemskom a zahraničnom trhu a môžu tiež ľahko porovnať platobné podmienky svojich zahraničných konkurentov,“ zdôraznil Peter Mucina.

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články