Novelu zákona o zdravotných poisťovniach podpísal prezident


			Novelu zákona o zdravotných poisťovniach podpísal prezident
7.12.2018 Poistný trh

Prezident SR Andrej Kiska podpísal vládnu novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Sadzba zdravotného poistenia za poistencov štátu od 1. januára do 31. decembra 2019 bude podľa novely 3,2 %.

Platba za poistencov štátu v budúcom roku dosiahne 1,015 mld. eur, čiže o 55 mil. eur viac oproti pôvodnému návrhu rozpočtu.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už nebude vymáhať pohľadávky na poistnom. Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v súčasnosti realizuje dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní, alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Novela ruší možnosť vydania platobného výmeru ÚDZS, pretože nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme ÚDZS.

Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti robí pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy. Napriek týmto prvkom prerozdeľovací systém nedostatočne predpokladá výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. „Je snahou zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami," uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach.

V situácii, keď zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje, je podľa rezortu zdravotníctva nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom. Preto sa navrhol nový parameter „viacročné nákladové skupiny“, podľa ktorého sa na základe nákladov z posledných troch rokov pre každého poistenca stanoví index rizika nákladov.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS