Finanční sprostredkovatelia majú výhrady k plánovanej regulácii odmien


			Finanční sprostredkovatelia majú výhrady k plánovanej regulácii odmien

Odborníci tvrdia, že úprava výšky odmien sprostredkovateľom prinesie obmedzenie ponuky. Navyše, chýba dôkladná analýza dopadov na prax.

Úprava výšky odmien za sprostredkovanie produktov podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) prinesie obmedzenie ponuky. Rezortu financií tiež vyčíta, že chýba dôkladná analýza, ktorá by preukázala potrebu regulovať odmeny sprostredkovateľom.

Minister financií v demisii Peter Kažimír avizoval, že novela by mohla byť do leta v parlamente. Ministerstvo o navrhovaných zmenách rokuje s viacerými zástupcami finančného trhu. Posledná verzia podľa vyjadrení AFISP obsahuje reguláciu provízií v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore poistenia alebo zaistenia sa zase navrhuje regulácia odkupnej hodnoty od prvého roka účinnosti zmluvy pre životné poistenie. „Určite nie sme spokojní s týmto návrhom," uviedla generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Podľa jej slov má byť limit vyplácaných provízií v sektore úverov nastavený na maximálnu odmenu vo výške 1,5 % z objemu sprostredkovaného úveru, ktorá má byť rozložená do troch rovnakých splátok vyplatených v priebehu troch rokov. „Ak dôjde k zániku úverovej zmluvy skôr, napríklad aj na základe predčasného splatenia úveru, čo sa môže stať bežne pri spotrebiteľských úveroch, agentovi zanikne nárok na výplatu ďalších, ešte nevyplatených splátok provízie. Takáto úprava bude určite vplývať na obmedzenie ponuky úverov," tvrdí Huttová.

Jedným z argumentov MF SR pri príprave novely je snaha viac chrániť spotrebiteľa. "Ide o reguláciu odmeňovania, ale aj správania sa finančných sprostredkovateľov. Nepôjde len o poistky, pôjde aj o sprostredkovanie úverov, či už spotrebných, alebo hypoték. Treba si uvedomiť, že odmeny pre týchto sprostredkovateľov sú často veľkou záťažou pre klientov," skonštatoval Kažimír.

AFISP to však vníma inak. „Návrh neponúka žiadne argumenty podložené ekonomickou analýzou, ktoré by podopreli tvrdenia o neprimeranej záťaži finančného spotrebiteľa poplatkami, alebo aj o záťaži finančných inštitúcií, ktoré platia finančných sprostredkovateľov. Návrh je postavený na slovnej argumentácii o ochrane práv spotrebiteľa, my trváme na tom, že touto reguláciou sa jeho ochrana v žiadnom prípade nezabezpečí," tvrdí Huttová.

Podľa asociácie cesta k väčšej ochrane vedie cez finančné vzdelávanie obyvateľstva od predškolského veku až do dôchodku. „Za absolútne nepodložený návrh považujeme reguláciu odkupnej hodnoty životných poistiek v prvých troch rokoch. Za uvedených podmienok ich poisťovne určite obmedzia vo svojej ponuke. Podporujeme zníženie navrhnutých limitov, a to má svoj ekonomicky preukázateľný význam, o 45 %, než sú navrhnuté limity," doplnila generálna tajomníčka AFISP s tým, že rezortu financií odporúča AFISP spracovať dôslednú ekonomickú analýzu fungovania rezervotvorných typov poistení počas životnosti zmlúv.

Výška provízií sa v súčasnosti dohaduje v rámci uzatvárania zmlúv medzi finančnými inštitúciami a samostatnými finančnými agentmi. „Presadzujeme vyplácanie provízie priebežne od závislosti trvania finančných zmlúv, na druhej strane je potrebné však povedať, že zálohové provízie umožňujú začínajúcim agentom rozbeh podnikania a ich ekonomickú aktivitu, čím nezaťažujú sociálny systém štátu, ale, naopak, doň prispievajú od počiatku rozbehu svojho podnikania," tvrdí Huttová.

AFISP je tiež presvedčená, že každý klient by mal byť správne informovaný o všetkých nákladoch, ktoré v súvislosti s produktom znáša finančná inštitúcia. „Regulácia provízií nespôsobí obmedzenie zaťaženia klientov poplatkami, spôsobí obmedzenie a dostupnosť regulovaných produktov obyvateľstvu a pokles produkcie finančných inštitúcií. To by si v oblasti úverov mali uvedomiť najmä banky presadzujúce tak nezmyselnú reguláciu provízií pri úveroch," dodala generálna tajomníčka AFISP.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.