Čím dlhšie doby splatnosti faktúr, tým menšia šanca na úhrady


			Čím dlhšie doby splatnosti faktúr, tým menšia šanca na úhrady
23.2.2018 Poistný trh

Slovensko je jednou z mála krajín vo východnej Európe, ktorej sa výraznejšie podarilo skrátiť termíny splatnosti faktúr.

Podľa štúdie „European Payment Practices“ bola u nás v roku 2016 priemerná doba splatnosti 38 dní, vlani to už bolo o dva dni menej.

Priemerná doba splatnosti faktúr, ktorú spoločnosti vo východnej Európe akceptovali svojim zákazníkom, bola minulý rok 37 dní, v prípade biznis zákazníkov to bolo až 40 dní. „Takéto praktiky zo strany podnikateľských subjektov nie sú ideálne z hľadiska udržania si plynulého cash flow.

Môžu spôsobiť vážne výpadky pri platbách. Navyše, platí nepísané pravidlo, že čím dlhšie lehoty splatnosti sú stanovené, o to nižšia je šanca, že dôjde k reálnym úhradám,“ konštatoval Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa komplexnému manažmentu pohľadávok.

V roku 2017 dochádzalo vo východnej Európe k neskorému uhrádzaniu faktúr v 21 % prípadov, 4 % pohľadávok neboli zaplatené vôbec. Práve Slovensko je pritom jednou z krajín, ktorá medzi východoeurópskymi krajinami zaznamenala najvyššie % oneskorených platieb – až 23 % (na rovnakej priečke spolu s Rumunskom), 4 % boli v oboch krajinách vedené ako nevymožiteľné pohľadávky.


Koreláciu medzi dobou splatnosti faktúr a disciplinovanosťou pri úhradách faktúr naznačuje nasledujúca tabuľka:

Top 3 krajiny s...

... krátkymi dobami splatnosti

... dlhými dobami splatnosti

krajina

doba splatnosti

faktúry uhradené načas (%)

krajina

doba splatnosti

faktúry uhradené načas (%)

Nemecko

24

83

Grécko

47

74

Švajčiarsko

31

82

Rusko

37

74

Rakúsko

31

81

Rumunsko

37

74


Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ 2017 sa uskutočnila už desiatykrát. Na jar minulého roku nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.

Zdroj: EOS KSI

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS