Až 80 % firiem zaujíma, kto stojí za kybernetickými útokmi


			Až 80 % firiem zaujíma, kto stojí za kybernetickými útokmi

Najvyššie percento týchto škôd bolo zaznamenané v Spojenom kráľovstve (62 %), za ktorým nasledovalo Španielsko (54 %).

Nedávny prieskum spoločnosti Kaspersky Lab poukázal na zjavný nesúlad medzi plánovanými preventívnymi opatreniami, ktoré európske organizácie podľa IT manažérov zavádzajú, a ich skutočnou realizáciou. Napriek tomu, že si mnohí z nich uvedomujú nevyhnutnosť prevencie pred kyberútokmi, v ich realizácii stále zaostávajú.

Záujem IT špecialistov o zlepšenie bezpečnostnej politiky vo firmách je však očividný. Odhaliť pozadie kybernetických útokov, ktoré ich ohrozujú, chce takmer 80 % z nich.

Skutočnosť, že kybernetická bezpečnosť si v posledných rokoch získala svoje miesto v mediálnom priestore, pomáha spoločnostiam lepšie si uvedomovať potenciálne škody, ktoré im môže kybernetický útok spôsobiť. Podľa najnovšieho prieskumu je pre jedného z dvoch IT manažérov (51 %) náročné odhadnúť straty spôsobené kybernetickým útokom, keďže si uvedomujú jeho široký dosah, reputačné škody nevynímajúc.

Najvyššie percento týchto škôd bolo zaznamenané v Spojenom kráľovstve (62 %), za ktorým nasledovalo Španielsko (54 %). Zároveň si 57 % IT manažérov uvedomuje, že útočníci neustále zdokonaľujú svoje nástroje a taktiku, pričom sú schopní pomerne účinne realizovať útoky bez toho, aby zanechali akékoľvek stopy, ktoré by viedli k odhaleniu ich identity.

Podľa prieskumu až 68 % IT manažérov považuje dolapenie a spravodlivé potrestanie útočníkov za veľmi zriedkavé.

Existuje rozdiel medzi dôverou podnikov v ich schopnosť kybernetické útoky zastaviť a preventívnymi opatreniami, ktoré v skutočnosti zavádzajú. Viac ako jeden z dvoch respondentov (53 %) súhlasí s tým, že ich organizácia dokáže účinne zastaviť všetky kybernetické útoky v ich sieti a väčšina (83 %) tvrdí, že ich organizácia už zavádza preventívne opatrenia na pomoc pri predchádzaní incidentom kybernetickej bezpečnosti. Skutočnosť je však odlišná, hoci 53 % IT manažérov súhlasí, že ich organizácia má zavedené prísne bezpečnostné pravidlá, iba štyri z desiatich európskych podnikov (41 %) poskytujú školenie kybernetickej bezpečnosti pre všetkých zamestnancov, napríklad vo Francúzsku a Veľkej Británii je to iba jedna tretina podnikov.

Počet organizácií, ktoré poskytujú školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti svojim IT tímom (43 %), je o niečo vyšší, ako počet organizácií poskytujúcich vzdelávanie všetkým svojim zamestnancom (41 %). To však nestačí, keďže takmer polovica (46 %) incidentov kybernetickej bezpečnosti v roku 2017 bola spôsobená práve zamestnancami, pričom väčšina z nich nepracovala na IT oddelení.

Zdroj: TASR, Kaspersky Lab

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS