Viacej ako 1,5 milióna sporiteľov v druhom pilieri


			Viacej ako 1,5 milióna sporiteľov v druhom pilieri
11.2.2019 Pre občanov

V druhom pilieri si na dôchodok k 31.1.2019 sporí 1 502 912 občanov Slovenska.

Táto magická hranica je dosiahnutá opäť po dvanástich rokoch, po štyroch otvoreniach druhého piliera v minulosti a po mimoriadne pozitívnom raste sporiteľov za ostatné tri roky.

Objem úspor budúcich dôchodcov predstavuje k 1. 2. 2019 sumu 8 253 841 468,20 eur a druhý pilier sa stáva pevnou súčasťou moderného dôchodkového systému Slovenskej republiky. Je to výsledok dôvery ľudí v jeho existenciu, ako aj celospoločenskej názorovej zhody. 6 320 271 076,29 eur, čo predstavuje takmer 77 percent úspor je alokovaných v garantovaných dôchodkových fondoch a v negarantovaných d.f. 1 933 570 391,91 eur.

Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6-tisíc eur, čo je výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je 41 rokov.

„Slovensko čaká významná sociálna a ekonomická zmena, keď sa jedna z najmladších ekonomík v Európe začne meniť na rýchlo starnúcu. V raste záujmu o druhý pilier vidím silnejúci fenomén osobnej zodpovednosti,“ uzatvára Marián Kopecký, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. 

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

 

Zdroj: ADSS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS