Priemerná výška materskej dávky v posledných rokoch výrazne stúpa


			Priemerná výška materskej dávky v posledných rokoch výrazne stúpa
9.10.2018 Pre občanov

Priemerná výška materskej dávky, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, za uplynulé roky výrazne vzrástla.

Kým v roku 2015 priemerná mesačná suma materskej dávky predstavovala 430 eur, vlani išlo o nárast na 567 eur a v auguste tohto roka už Sociálna poisťovňa vyplácala materskú dávku v priemernej výške 639 eur. „Nárast priemernej výšky materského súvisí s rastom miezd poistencov a ich denného vymeriavacieho základu, ale aj s legislatívnymi zmenami," objasnil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V roku 2016 totiž výška materskej dávky stúpla zo 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu a od 1. mája minulého roka na 75 % denného vymeriavacieho základu. Okrem toho podľa Višvádera medziročne rastie aj maximálna suma materskej dávky. Kým v tomto roku je maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci 1 394,30 eura, v budúcom roku sa najvyššia možná suma materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci zvýši na 1 458,50 eura.

Nárast maximálnej sumy materskej dávky každoročne súvisí so zvýšením priemernej mzdy na Slovensku, keďže najvyššia možná materská dávka sa počíta z dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet materskej dávky bude počas budúceho roka predstavovať 62,73 eura, z čoho maximálna denná suma materskej dávky tvorí 47,05 eura. „Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2019 dosiahne tá poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla v roku 2018), bol mesačne vo výške aspoň 1 908 eur," uviedol Višváder.

Suma materskej dávky sa od začiatku mája minulého roka zvýšila zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, tak pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 824 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS