Najviac dôchodkových dávok v decembri 2018 išlo do Nitrianskeho kraja


			Najviac dôchodkových dávok v decembri 2018 išlo do Nitrianskeho kraja
8.1.2019 Pre občanov

Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2018 niektorú z dôchodkových dávok viac ako 1,7 milióna ich poberateľov. Prevažovali pritom ženy, ktorých bolo viac ako 822.000.

Muži dostávali ku koncu roka viac ako 573.000 dôchodkových dávok.

Najväčšiu skupinu predstavovali starobné dôchodky, dostávalo ich viac ako milión žien a mužov. Za nimi nasledovali invalidné dôchodky s počtom viac ako 237.000 a treťou najpočetnejšou skupinou boli vdovské dôchodky (viac ako 30.000).

„Z hľadiska krajov putuje najviac dôchodkových dávok všetkých druhov do Nitrianskeho a Prešovského kraja, do každého viac ako 229.000. Naopak, najmenej poberateľov žije v Trnavskom, vyše 182.000 a Bratislavskom kraji- 196.000," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Poisťovňa po splnení zákonných podmienok žiadateľa vypláca viacero typov dôchodkových dávok. Ide najmä o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a pozostalostné dávky – vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Priemerná výška najčastejšie vyplácanej dávky, teda starobného dôchodku, predstavovala v decembri 2018 444,26 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS