Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková chce pre poistencov modernú a bezpečnú liečbu


			Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková chce pre poistencov modernú a bezpečnú liečbu

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v piatok uviedla do funkcie predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubicu Hlinkovú.

VšZP to uviedla vo svojej tlačovej správe. Cieľom novej generálnej riaditeľky VšZP je umožniť poistencom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe.

„Práve naša poisťovňa dlhodobo uhrádza najnákladnejšiu zdravotnú starostlivosť pre najširšie spektrum pacientov spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Chcem, aby VŠZP nebola len formálnym lídrom, ale spĺňala aj očakávania poistencov," uviedla Hlinková.

Ako bývalá riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov sa Hlinková priamo podieľala na zlepšení hospodárenia poisťovne. „Skúsenosti z tohto procesu chcem plne využiť aj v ekonomickom smerovaní poisťovne v budúcom období. Vnímam potrebu úplnej symbiózy medzi poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a finančnou kondíciou poisťovne,“ dodala.

Ľubica Hlinková v roku 2007 promovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Titul „doktor filozofie" získala v roku 2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vzdelanie si neskôr rozšírila v rokoch 2009 – 2012 aj štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul „Master of Public Health“.

Pôsobiť v zdravotníctve začala od roku 1989 ako zdravotná sestra. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla v roku 2007, kde začínala na pracovnej pozícii referentka nákupu zdravotnej starostlivosti, pokračovala na pozícii hlavnej odborníčky nákupu zdravotnej starostlivosti, vedúcej odboru centrálnych nákupov a od roku 2012 ako riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov.

Jej pracovná náplň bola uplynulých 11 rokov úzko spojená s riadením liekovej politiky, participáciou na legislatívnych procesoch v zdravotníctve, prípravou a vyhodnocovaním verejných obstarávaní, farmako-ekonomickými procesmi a tiež kontrolnou a schvaľovacou činnosťou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyhodnocovania jej efektívnosti.

Ľubica Hlinková nahradila vo funkcii Miroslava Kočana, ktorý sa vzdal svojej funkcie. Kočan nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa VšZP 17. mája 2016, bol súčasne aj predsedom predstavenstva.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS