Todor Todorov

Todor Todorov

Funkcia: Predseda predstavenstva, prezident Allianz - Slovenskej poisťovne

Vzdelanie

1998 – 2000 Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois

1984 – 1990 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Odborná prax

V oblasti poisťovníctva pôsobí od roku 1996 a má viacročné skúsenosti v pozícii člena vrcholového manažmentu finančných inštitúcií. V Slovenskej poisťovni pracoval od roku 1996 do roku 1998 ako riaditeľ pre ekonomiku. Bol členom zakladajúceho tímu, ktorý vybudoval slovenskú dcéru finančného koncernu AIG, Inc. V tejto spoločnosti začínal v roku 1998 vo funkcii člena predstavenstva, neskôr v rokoch 2001 – 2003 bol predsedom predstavenstva. V spoločnosti PPF, N.V., kde riadil M&A projekty v regióne CEE, pracoval v rokoch 2003 – 2005.

Na pozícii viceprezidenta a člena predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne pôsobí od roku 2005. Od roku 2005 bol členom a od leta 2007 je predsedom dozornej rady dcérskej spoločnosti Allianz – Slovenská DSS.

Záujmy

dejiny, cestovanie, sport

Allianz - Slovenská poisťovňa