Ing.  Marian  Bátovský

Marian  Bátovský

Funkcia: Generálny riaditeľ Colonnade Insurance S.A. Slovensko

Marian Bátovský vyštudoval odbor Obchodné vedy na Wirstschaftsuniversitat vo Viedni, ktoré úspešne ukončil v roku 2001.

V poisťovníctve však pracuje už od roku 1999, pričom začínal na rôznych pozíciách, či už na oddelení underwritingu alebo v rozvoji obchodu pre Allianz na Slovensku. V rokoch 2001 až 2002 absolvoval Allianz Development Programme (ADP) v mníchovskej centrále.

Následne pôsobil ako riaditeľ pre poistenie priemyselných klientov a riaditeľ maklérskeho obchodu v Allianz SP. Od roku 2005 bol členom predstavenstva QBE poisťovne, zodpovedný za obchod a úpis podnikateľského poistenia.

Od roku 2011 pôsobí ako regionálny upisovateľ pre CEE s právomocou pre rôzne typy poistenia priemyslu. V roku 2018 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa pobočky Colonnade Insurance na Slovensku.

Súvisiace články