Jozefína  Žáková

Jozefína  Žáková

Funkcia: Generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní

JUDr. Jozefína Žáková v poisťovníctve pôsobí od roku 1990. V Slovenskej poisťovni, neskôr v Allianz - SP, a. s., pracovala na pozíciách riaditeľky odboru obchodu, riaditeľky pobočky a internej audítorky.

V rokoch 1998 až 2007 zastávala aj funkciu predsedníčky Legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní. Od roku 2007 je generálnou riaditeľkou SLASPO a predsedníčkou Slovenskej sekcie medzinárodného združenia pre poistné právo – AIDA.. Slovenský poistný trh reprezentuje vo výkonnom výbore Insurance Europe - Európskej federácie asociácií v poisťovníctve.

Má dlhoročné skúsenosti z pedagogickej činnosti – pôsobila ako externý člen Katedry poisťovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v súčasnosti je lektorkou pre poistné právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

SLASPO