Ján Müller

Ján Müller

Funkcia: V roku 2007 sa stál za vznikom spoločnosti PARTNERS GROUP SK a súčasne je jej partnerom.

Študoval na fakulte manažmentu na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Už počas štúdia sa začal venovať sprostredkovateľskej činnosti a rozhodol sa pre kariéru profesionálneho finančného poradcu. Počas nasledujúcich piatich rokov vybudoval firmu so 600 profesionálnymi poradcami a 100 výkonnými manažérmi.

V roku 2007 sa stál za vznikom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Ako Partner spoločnosti rozvíja filozofiu finančných služieb INAK, čiže finančných služieb s kvalitatívne odlišným prístupom k finančným službám a s dôrazom na klienta a jeho záujmy.