Darina Huttová

Darina Huttová

Funkcia: Generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

JUDr. Darina Huttová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1990 sa venuje finančnému právu, od základnej tvorby legislatívy pre kapitálový trh, tvorby pravidiel obchodovania na okamžitom trhu cenných papierov a derivátovom trhu, až po tvorbu komplexu vnútorných vykonávacích predpisov fungovania finančných inštitúcií. V rokoch 1993 až 2003 riadila činnosť finančnej inštitúcie RM-Systém Slovakia, a.s.

Vedie odbornú konzultačnú, vzdelávaciu a mediačnú spoločnosť. Má odbornú prax pri zastupovaní finančných inštitúcií a finančných sprostredkovateľov pred orgánom dohľadu nad finančným trhom. 20 rokov sa venuje trvalo vzdelávacej činnosti na finančnom trhu, je držiteľkou akreditácie MŠ pre odbornú prípravu finančných sprostredkovateľov. Rovnako tak sa venuje aj odbornej mediačnej činnosti. Je členkou kontrolnej komisie Asociácie finančných sprostredkovateľov.

Má prax ako členka skúšobnej komisie maklérov a sprostredkovateľov investičných služieb a je predsedníčkou skúšobnej komisie AFISP pre odborné skúšky stredného podriadených finančných agentov. Má prax ako členka štatutárnych a dozorných orgánov finančných inštitúcií. V asociácii zastáva okrem funkcie členky predstavenstva aj funkciu generálnej tajomníčky. Je autorkou viacerých prác a článkov o fungovaní finančného trhu.

AFISP