Zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2020 zmení 242 214 ľudí


			Zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2020 zmení 242 214 ľudí

Z celkového počtu 5 162 413 poistencov využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu
246 945 poistencov (minulý rok to bolo 139 126 poistencov).

Títo poistenci podali prihlášku v termíne od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 s účinnosťou zmeny od 1. januára 2020.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) akceptoval 242 214 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) od 1. januára 2020, čo predstavuje 4,69 % z celkového počtu poistencov (minulý rok bolo akceptovaných 132 494 prihlášok, t. j. 2,57 %). 5 968 prihlášok úrad neakceptoval (minulý rok to bolo 6 632 prihlášok).

Zdravotné poisťovne sú na základe údajov úradu povinné tieto prihlášky potvrdiť do 30. novembra 2019 a do 5. decembra 2019 všetky potvrdené prihlášky oznámiť úradu. Súčasne majú zdravotné poisťovne povinnosť vydať preukazy novým poistencom v zmysle zákona do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky, teda najneskôr do 13. decembra 2019.

 

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články