Od nového roka platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné


			Od nového roka platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné

Od nového roka budú pre matky a iných poistencov platiť nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné.

Toto vylúčenie sa bude u zamestnanca a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) viazať na tehotenstvo a materstvo a nie na poskytovanie dávky materské. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Doplnil, že uvedené vylúčenie bude trvať matke od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku a u SZČO do priznania rodičovského príspevku. Inému poistencovi bude uvedené vylúčenie trvať odo dňa začiatku jeho starostlivosti o dieťa do nástupu na rodičovskú dovolenku a u SZČO do priznania rodičovského príspevku.

Ak matka, respektíve iný poistenec, požiada z konkrétneho právneho vzťahu o materské, žiadosť slúži aj na uplatnenie uvedeného vylúčenia z tohto právneho vzťahu z dôvodu tehotenstva a materstva.

Ak matka, respektíve iný poistenec, nepožiada o materské z konkrétneho právneho vzťahu, na uplatnenie uvedeného vylúčenia z dôvodu tehotenstva a materstva musí vyplniť čestné vyhlásenie a priložiť požadované dokumenty. Ak si uvedené vylúčenie uplatňuje osamelá matka, respektíve osamelý iný poistenec, osamelosť musí Sociálnej poisťovni preukázať, uviedol hovorca.

Doplnil, že zamestnanci a SZČO, ktorí budú mať ku koncu decembra vylúčenú povinnosť platiť poistné zo všetkých právnych vzťahov z dôvodu poberania materského, budú mať od nového roku vylúčenie z právneho vzťahu, z ktorého poberajú materské, z dôvodu trvania tehotenstva a materstva.

Tí zamestnanci a SZČO, ktorí z tohto právneho vzťahu požiadali o materské pred začiatkom budúceho januára, no nesplnili podmienky na jeho vyplácanie, budú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné od začiatku januára budúceho roku za predpokladu, že budú spĺňať potrebné podmienky.

Zamestnanci a SZČO, ktorí z tohto právneho vzťahu nepožiadajú o materské do konca tohto roku, avšak k Novému roku bude u nich trvať tehotenstvo a materstvo, si môžu od začiatku januára uplatniť uvedené vylúčenie. Vylúčenie budú mať od Nového roku, doplnil Kontúr.

Dodal, že zamestnancom a SZČO, ktorí ku koncu roku budú mať vylúčenie z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania, respektíve starostlivosti o zákonom stanovené osoby, bude vylúčenie pokračovať aj od začiatku januára za stanovenej podmienky.

Povinne poistená SZČO, ktorá bude mať z tohto právneho vzťahu vylúčenú povinnosť platiť poistné a je dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, bude mať uvedené vylúčenie. U dobrovoľne poistenej osoby sa toto vylúčenie bude od nového roka viazať na poberanie ošetrovného, uzavrel hovorca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články