Výročná správa Insurance Europe: Sloboda poskytovania služieb


			Výročná správa Insurance Europe: Sloboda poskytovania služieb

Insurance Europe (IE), ktorá združuje 34 národných asociácií poisťovní a zaisťovní z príslušných európskych krajín, zverejnila koncom mája výročnú správu 2018 – 2019.  V nej sú prezentované stanoviská k hlavným problémom európskeho poisťovacieho priemyslu.

Pridajte komentár

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.