Odbory a poisťovatelia varujú: Regulácia zvyšuje záťaž pracovníkov v poisťovníctve


			Odbory a poisťovatelia varujú: Regulácia zvyšuje záťaž pracovníkov v poisťovníctve

Insurance Europe (IE), ktorá združuje asociácie poisťovní a zaisťovní z 34 európskych krajín, zverejnila vyhlásenie o tom, že podpísala s európskymi sociálnymi partnermi vo Výbore pre sociálny dialóg v sektore poisťovníctva (Insurance Sectoral Social Dialogue Committee) spoločnú deklaráciu o negatívnych sociálnych dôsledkoch plynúcich z nedávneho významného nárastu regulačných požiadaviek EÚ v oblasti finančných služieb.

V spomínanej deklarácii sa zdôrazňuje, že tieto nové regulačné požiadavky viedli k podstatnému zvýšeniu pracovnej záťaže zamestnancov a úrovne stresu. Pracovníkom musí byť teda poskytnutý dostatok času na prispôsobenie sa posledným zmenám v legislatíve a na ich aplikáciu. 

Sebastian Hopfner, predseda Výboru pre sociálny dialóg v sektore poisťovníctva a predseda platformy pre sociálny dialóg IE, v tejto súvislosti uviedol: „Implementácia nových regulačných požiadaviek zahŕňa prípravu (vývoj) a prijatie komplexných postupov (procesov) v danej spoločnosti na zabezpečenie compliance, ktoré musia byť nevyhnutne sprevádzané zodpovedajúcim školením zamestnancov."  

Hopfner dodal, že sociálni partneri sú znepokojení tým, že na implementáciu zostáva pomerne málo času, a pritom nová legislatíva je komplikovaná a má komplexný charakter. Zamestnávatelia a zamestnanci v sektore poisťovníctva musia pracovať vzhľadom k extrémne krátkej dobe na implementácii pod značným tlakom, aby vyhoveli novým regulačným požiadavkám a poskytli či absolvovali adekvátne školenia.

V deklarácii je vyzdvihnutá potreba vyhnúť sa nadmerným a duplicitným regulačným požiadavkám, a umožniť tak nastavenie zdravého pracovného prostredia, vykonávanie zmysluplnej práce a zabezpečovanie kvalitného poradenstva a služieb vo vzťahu ku klientom. Preto sú tvorcovia politík EÚ vyzvaní, aby sa zaoberali negatívnymi dôsledkami kumulatívnych účinkov legislatívy pre finančný sektor a najmä záťažou vo sfére poskytovania informácií a záťažou plynúcej z duplicitných pravidiel. 

Okrem toho IE oznamuje, že Výbor pre sociálny dialóg v sektore poisťovníctva podpísal takisto aktualizovanú verziu spoločnej deklarácie o sociálnych účinkoch digitalizácie. Plný text spoločnej deklarácie je k dispozícii v angličtine na webových stránkach IE.  

Zdroj: Insurance Europe, oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.