Eurosmernica DAC7 by mala priniesť zásadné obmedzenie daňových únikov


			Eurosmernica DAC7 by mala priniesť zásadné obmedzenie daňových únikov

Už sú to dva mesiace, čo musia digitálne platformy detailne informovať o tom, aké služby a tovary poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok a aký tu dosiahli príjem. 

Už sú to dva mesiace, čo nadobudol účinnosť zákon č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým bola implementovaná smernica DAC7.

Priniesla zmenu, na základe ktorej digitálne platformy musia poskytovať detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu. Inými slovami - ľudia, ktorí svoju nehnuteľnosť ponúkajú na prenájom napríklad cez AirBnB či Booking, už svoje príjmy z tejto činnosti pred finančnou správou neskryjú.

Čo je hlavným cieľom eurosmernice DAC7?

Hlavným cieľom je identifikácia subjektov, ktoré vykazujú príjem prostredníctvom digitálnych platforiem, následne zabezpečenie jeho zdanenia, a tým eliminovanie daňových únikov. Uvedenú zmenu hodnotíme v zásade pozitívne.


Mohlo by vás zaujímať: UNIQA opäť medzi elitou značiek Slovak Retail Superbrands  


Máme za to, že doterajšia právna úprava, kedy správca dane nemal dostatočný prehľad o príjmoch z digitálnych platforiem (týmito informáciami disponoval len na vyžiadanie v rámci daňovej kontroly) bola z dlhodobého hľadiska neudržateľná a tieto platformy boli vo veľkej miere využívané na rôzne daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Najväčší prínos vidíme jednoznačne v zjednotení daňových povinností aj pre užívateľov digitálnych platforiem, ktorých príjmy z tejto činnosti už nebudú viac anonymné a teda títo užívatelia nebudú mať možnosť sa ľahko vyhnúť daňovým povinnostiam tak, ako to bolo doteraz.

Aké pozitíva eurosmernica DAC7 prináša?

Za hlavné pozitívum tejto zmeny, ktoré prevyšuje všetky nevýhody oveľa menšieho významu vidíme obmedzenie možnosti daňových únikov a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prostredníctvom digitálnych platforiem. Pozitívne hodnotíme aj tzv. cezhraničné daňové audity, čiže spoločné daňové kontroly finančných správ dvoch či viacerých krajín, ktoré zavádzajú povinnosť spolupráce medzi viacerými krajinami s cieľom odhaliť daňové úniky.


Mohlo by vás zaujímať: Autom na lyžovačku? Pozor na detaily prípravy, môžu sa vypomstiť


Ako pozitívum vnímame taktiež, že platformy nebudú mať povinnosť posielať údaje o malých predajcov tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2 000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia. Pri prenájme sú oslobodené od zdanenia príjmy do päťsto eur.

Ako pozitívum tiež hodnotíme, že zmena sa nedotkne povinností samotných užívateľov týchto platforiem, títo budú v rámci oznamovacej povinnosti prevádzkovateľovi digitálnej platformy povinní poskytnúť len súčinnosť.

Čo sú negatíva smernice?

Za negatívum môžeme považovať byrokratickú záťaž, ktorú uvedené prinesie prevádzkovateľom digitálnych platforiem, keďže tieto majú často veľké množstvo užívateľov. Údaje o službách a tovaroch, ktoré poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu predstavuje jednoznačne vysokú administratívnu záťaž.

Za negatívum hodnotíme taktiež, že uvedená povinnosť sa nevzťahuje na obdobné služby, ktoré poskytujú portály, ako napr. platformy, v rámci ktorých používatelia môžu zaradiť nehnuteľnosti na prenájom do ponuky, alebo platformy na inzerciu používateľov, rovnako ako platformy, ktoré poskytujú len možnosť spracovania platieb.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články