Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Sídlo: Tomášikova 28/a, P.O. BOX 53
820 09 Bratislava 29

Telefón: 02 5787 3532

Web: http://www.ibv-nbs.sk


IBV NBS, n.o. poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finan