Rakúska zaujímavosť: Tri z desiatich bábätiek prišli vlani na svet cisárskym rezom


			Rakúska zaujímavosť: Tri z desiatich bábätiek prišli vlani na svet cisárskym rezom
19.11.2020 Zahraničie

V minulom roku sa narodilo u južných susedov celkom 84 222 detí. Podľa štatistického úradu Statistik Austria vážili novorodené dievčatka v priemere 3 257 gramov a merali 50,3 cm, zatiaľ čo chlapci boli o niečo ťažší (3 383 gramov) a o niečo dlhší (50,9 cm). Tri z desiatich bábätiek prišli na svet cisárskym rezom.

Pri cisárskych rezoch (podiel 30,1%) bolo 13,5 % neplánovaných a 16,6 % už vopred plánovaných výkonov. Nedonosených detí, teda pred 37. týždňom tehotenstva, sa narodilo celkom 6 223. Podiel predčasne narodených tak predstavoval 7,4 %.

Rakúske ženy rodia prevažne v pôrodnici. Iba 1,6% bábätiek uzrelo svet mimo múry nemocničného zariadenia (274 detí), keď sa mamičky rozhodli pre pôrod v alternatívnom zariadení na tento účel určenom. Zhruba 940-krát rodili ženy svoje dieťa doma, 34 detí sa predralo na svet pri rýchlom pôrode cestou do pôrodnice. Ambulantných pôrodov, teda s pobytom v nemocnici alebo inom zariadení pre pôrody do 24 hodín, bolo len 1,4 %. 

Odkladané materstvo v kurze


Priemerný vek všetkých matiek v okamih pôrodu bol vlani v Rakúsku 31,2 roka. To je o 4,4 roka viac ako pred 30 rokmi (1989: 26,8 roka). Priemerný vek prvorodičiek sa za rovnaké obdobie posunul z 24,8 na terajších 29,9 roka. Silne klesol podiel rodičiek s vekom pod 20 rokov: pred tridsiatimi rokmi predstavoval 6,4 %, zatiaľ čo vlani už len 1,3 %. Naopak žien s pôrodom vo veku 35 rokov a viac pribudlo viac ako trojnásobne (1989: 6,5 %; 2019: 24,0 %).

Práve vyšší vek rodičiek koreluje s vyšším výskytom cisárskych rezov. Vlani prvýkrát ich podiel prekročil hranicu 30 %. Ukazuje sa, že vek rodičiek, u ktorých bola sekcia vykonaná, je v priemere vyššia ako u spontánne rodiacich žien (32,0 verzus 30,9 roka). U matiek vo veku 35 rokov a viac bol cisársky rez vykonávaný 1,5-krát častejšie ako u rodičiek do 25 rokov. 

Základnou indikáciou pôrodu cisárskym rezom je poloha plodu v maternici. Vlani končila obrátená poloha dieťaťa sekcií takmer v polovici prípadov (48,5 %). Ak bolo dieťa uložené naprieč alebo koncom panvovým, bolo tehotenstvo skončené cisárskym rezom takmer vždy (93,5 a 97,1 %). Ale aj pri bežnej správnej polohe plodu bola sekcia vykonaná asi u štvrtiny tehotných žien.

Termíny pôrodu a viacpočetné tehotenstvo

Asi 92 % pôrodov prebehlo v odhadovanom termíne, teda medzi 37. a 42. týždňom tehotenstva, 7,4 % pôrodov bolo predčasných a len 0,3 % detí bolo prenášaných dlhšie. Podiel predčasne narodených bol približne rovnaký ako v roku 2018. Najvyšší podiel nedonosených bábätiek bol v roku 2008 s podielom 8,9 %.

Dvojčiat a viacerčiat sa vlani narodilo celkom 2 482. Väčšinou prišli na svet predčasne a u väčšiny (56,1 %) bola ich pôrodná váha pod 2 500 gramov. U samostatne narodených detí bol podiel s podobne nižšou pôrodnou hmotnosťou okolo 5 %. Naopak výskyt detí s váhou nad 4 500 gramov bol vlani u 1,3 % chlapcov a u 0,6 % dievčat.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS